Miilang uuris, kus elavad Treffneri õpilased ja õpetajad Tartu linnas. Küsitluse viis läbi Daniel Kütt. Tulemused on teie ees.

Numbrinurk

  • 16 protsenti Treffneri õpilastest elab Annelinnas
  • 1 õpilane elab Maarjamõisas
  • 3 linnaosa on meie kooli õpetajatest tühjad
  • 417 õpilast vastas küsitlusele