Mõnusat suve!
Mõnusat suve!

Arhiiv: Veebruar 2013

Vaata ringi – oled vaba!

Eesti taasiseseisvus 1991. aastal 20. augustil. Meie, praegused treffneristid, oleme kõik sündinud vabas Eestis. Olen ise hakanud suveräänsuse mõistet järjest enam teadvustama. Kõige tugevamalt kogesin end „vaba eestlasena“ emakeelelaagris – on ju keel üks põhiline riigitunnus ja rahvuse eripära. Ilmselt ei ole meil kombeks hommikuti esiteks mõelda, et me oleme priid…

Eesti Vabariigi presidendi autasud

Valgetähe teenetemärk Valgetähe teenetemärk on asutatud 1936. aastal Eesti rahva vabadusvõitluse mälestamiseks. Valgetähe teenetemärk antakse riigiteenistuses või omavalitsuses osutatud teenete tunnustamiseks ja välismaalastele Eesti riigile osutatud teenete eest. Valgetähe teenetemärgil on seitse klassi. Valgetähe V klassi teenetemärk – Hele Kiisel, 23.02.2012 Valgetähe IV klassi teenetemärk – Ott Ojaveer, 23.02.2009 Valgetähe IV…

Emotsionaalne ajalooõhtu – sõnad, muusika ja eesti toit

Pakuti head-paremat: Kiluvõileivad, hapukurk, eesti kommid ja tee.

19. veebruaril kutsus ajalooring meenutama laulva revolutsiooni sündmusi ning ühtlasi koos vabadusviise laulma. Olles alati olnud vaimustuses kargetest põhjamaa lugudest, astusin pärast tunde ajalooklassi. Suupistelaud oli lookas eestipärastest võileibadest hapukurgi ja sprottidega. Magusaks olid kõrvale Anni kaeraküpsised ja Kalevi kommid. Õpetaja Aare Ristikivi oli kenasti rahvusriietes, klassitahvlil rippus Eesti lipp ning põlesid…

Mo issama, mo ön ja rööm!

Riigi 95. sünnipäeva eel otsustasime läbi viia pisikese eksperimendivormis uuringu. Küsisime kooli õpetajatelt ja teistelt töö-tajatelt Eesti Vabariigi hümni sõnu. Päeva lõpuks pidime tõdema, et täiesti õigeid ridu meil ei olnudki võimalik kuulda. Kõige lähemale jõuti huvijuhi kabinetis, kus pärast kahte esimest etteloetud rida jäädi sügavasse mõttesse, kuid päris lõppu…

Pro patria

„Pro patria“ on ladinakeelne väljend, mis tähendab „isamaa eest“. Eessõna „pro“ tähendab „millegi eest“ ja „patria“ isamaad, mis on tulnud sõnast „pater“ ehk „isa“. Sealt on tulnud eesti keelde väljend „patrioot“. Kõige tuntum on see sõnakombinatsioon lauses „Dulce et decorum est pro patria mori”, mis tähendab “Magus ja auväärne on isamaa…

Riigikaitse – popp ja noortepärane

Juba kooliaasta algul valikkursuste plaani koostades jäi paljudele treffneristidele silma intrigeeriva nimega aine: riigikaitse. Nende huvitatute hulgas olin ka mina, kuid tookord jäi mingil põhjusel linnuke vastavasse lahtrisse märkimata. Kursuse alates sundisid aga sõprade kiidusõnad mindki uurima, millega riigikaitse näol õigupoolest tegemist on. Parajalt teooriat – parajalt praktikat Nagu selgus,…