Juba kooliaasta algul valikkursuste plaani koostades jäi paljudele treffneristidele silma intrigeeriva nimega aine: riigikaitse. Nende huvitatute hulgas olin ka mina, kuid tookord jäi mingil põhjusel linnuke vastavasse lahtrisse märkimata. Kursuse alates sundisid aga sõprade kiidusõnad mindki uurima, millega riigikaitse näol õigupoolest tegemist on.

Parajalt teooriat – parajalt praktikat

Nagu selgus, on riigikaitse valikkursus midagi enamat kui vaid sõjaväe eelkool. Näidatakse, kuidas igaüks meist saab riigikaitsesse panustada ning rõhk pole mitte niivõrd selle sõjalisel, vaid pigem mittesõjalisel poolel, mida võiks tunda iga endast lugupidav kodanik.

Koolitunnile omaselt on suurem osa tundidest teoreetilised ning loenguformaadis, kuid omal kohal on ka praktilised tunnid, milles õpetatakse esmaabi põhivõtteid ning
tutvustatakse sõjaväe varustust. Kuigi tundide sisu ning teoreetilisepraktilise osakaal on paika pandud kaitseministeeriumi poolt, on õpetajal siiski võimalus programmi oma arusaamade järgi kohandada ning isikupärasemaks muuta. Nii näiteks on HTGs tavapärastele tundidele vahelduseks käinud mitmed külalised, nende hulgas ka leitnant
Hannes Võrno.

Kevadel aga, kui ilmad juba natuke soojemaks lähevad, kulmineerub riigikaitse kursus kahepäevase välilaagriga, mis on plaanis alles teist aastat. Nimelt minnakse kõik koos pärast koolivaheaega metsa telkima ning õpitakse põhilisi oskusi looduses ellu jäämiseks. Näiteks omandatakse vajalikud oskused lõkke süütamiseks, õpitakse kompassiga orienteeruma ning ehitatakse ka hädapäraseid varjualuseid.

Populaarsus

Välilaager on kindlasti üks põhjuseid, miks riigikaitse kursus õpilaste hulgas nii populaarne on, kuid kindlasti pole see ainus. “Mulle meeldivad karmid mehed,” seletas üks näitsik küsimuse peale, miks ta riigikaitsesse läks. Kas on tõesti põhjus karmides meestes või tütarlaste väiksemates riigikaitsealastes teadmistes või hoopis milleski muus, igal juhul on tüdrukute huvi antud kursuse vastu aastast aastasse väga kõrge püsinud – eelmisel aastal olla neidusid isegi rohkem olnud kui noormehi. Aine üleüldine populaarsus on samuti suur – arvestuste nädalal oli suur kirjanduse klass (107) peaaegu otsast otsani õpilasi täis ning õpilaste tagasiside on olnud väga positiivne. Kursusega lähemalt tutvust teinud, kahetsen
tõsiselt, et sügisel käsi linnukese märkimisel tõrkus, kuid õnneks pole veel hilja ning järgmisel aastal saan selle vea parandada.