2023. aasta 1. aprillil võttis Hugo Treffneri gümnaasiumi hoolekogu koostöös Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnaga vastu otsuse ehitada üles Hobuse tänava koolimaja. 

80% treffneristide kodu asub Tartu linnast väljas ning pärast korduvat sobiliku üüripinna leidmise probleemi üleskerkimist on linnavalitsus lisanud detailplaneeringusse HTG õpilaste ühiselamu ehitamise. Hoone projekt tehakse kooli auditooriumis paikneva kunagise Hobuse tänava koolimaja 3D-maketi järgi ja maja ehitatakse Ülejõe parki, kus see asus aastatel 1886-1919. 

Hobuse tänava koolimaja makett
Foto: https://tartu.postimees.ee/4067489/

Kuna linnavalitsus projekti rahaliselt ei toeta, on kooli hoolekogu ja juhtkond võtnud vastu otsuse kehtestada Treffneris õppemaks.  Praeguse seisuga ei oska ükski projektiga seotud inimene veel öelda, kui suureks kuus makstav summa kujuneb või kui palju hoone ülesehitamine üldse kokku maksma läheb. Lisaks õppemaksule loodetakse saada toetust HTG vilistlaskogult ja Karl Treffnerilt, kuid hetkel pole kumbki oma otsuse osas vastust andnud. 

Detailplaneeringu kohaselt peaks hoone saama valmis 2040. aasta juulis. Rahastusküsimustes esinevate ebakõlade tõttu võib see aga teadmata ajaks edasi lükkuda. Kahjuks on samuti kindel, et esimeste sisse kolivate õpilaste üür on laes, ulatudes 2040. aastal Tartu kõrgeima korteri üürihinnani. Selle langust on oodata alles siis, kui ehituseks võetud laenud on tagasi makstud. Ehitustööde tõttu tekkivad ebamugavused on minimaalsed, näiteks bussipeatuste ümberpaigutamine, mis tähendab bussiliikluse ja graafiku muudatusi, kuni igapäevase koolitee pikenemiseni läbi Ülejõe pargi.

Vana koolimaja
Foto:
https://ajapaik.ee/photo/7956/treffneri-kool-hobuse-tanav-2/