8. aprillil külastas Hugo Treffneri Gümnaasiumi kirjanik ja bioloog Valdur Mikita. Mikita kõneles abiturientidele loovinimeste eripäradest, semiootikast ja eestlaste kultuurist. Kõneleja puudutas ka oma viimase menukteose „Lingvistiline mets“ teemasid. Õpilased esitasid küsimusi, millele Mikita andis pikki ja põhjalikke vastuseid. Kohtumine kujunes filosoofiliseks jutustuseks, kus Mikita tõi kaasahaaravaid näiteid.