Martin Käärik ja Joonas Sisask

Kuna endine majandusklubi juht Oliver Kuusk on lõpetamas 12. klassi, on vaja ohjad anda nooremate kätte. Majandusklubi uuteks juhtideks valiti Martin Käärik (11.e) ja Joonas Sisask (11.a).
Poisid on klubi juhtimisest väga huvitatud. „Tahan, et klubi saaks kooli peal tuntust ning, et  inimesed teaksid rohkem, millega me tegeleme“, ütles klubi värske juht Martin. Siiamaani on majandusklubi tegevus olnud üsna passiivne, erilisi koosolemisi ja tegutsemisi on vähe. Poiste eesmärgiks ongi klubile nö elu sisse puhuda: teha klubile rohkem reklaami, korraldada erinevaid üritusi ja tekitada õpilastes huvi majanduse vastu. Aru on saada, et noormeestel mõtteid jagub. Näiteks rääkis Martin, et tema suur soov oleks, et iga kuu käiks koolis külaline, kes jagaks majandusalaseid teadmisi. Samuti on poistel väga kiiduväärt plaan siduda õpilasfirmad majandusklubiga. Nendega suheldes oli aru saada, et ideedest puudust ei ole ja entusiasti jagus nende nägudes küllaga. Jääme lootma, et järgmisest aastast kuuleme tihedamalt majandusklubi tegemistest ja soovime poistele palju jaksu!