HTG INFO
Nr 4
29. september 2014
Juhtkond tänab
 • 11.b klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Anneli Saarvat väga hästi ette valmistatud ja läbi viidud rebaste päeva eest;
 • Miilangu toimetust traditsioonilise rattapäeva korraldamise eest treffneristidele.
Õppetöö
 • Järgmine õnnetund toimub neljapäeval, 2.oktoobril (45 minutit) kell 15.45 auditooriumis (221).

 • Õnnetunnis on õpilastel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal puudusid või kellel töö ebaõnnestus, võimalus sooritada järeltöö.
  Õpilane, kes soovib õnnetunnis järeltööd kirjutada, on kohustatud seda tegema esimesel võimalusel (arvestame, et tööks õppimiseks peab jääma vähemalt kaks päeva). Erandid on õpilase haigus, olümpiaadidel osalemine või mõni muu väga mõjuv põhjus. Õnnetunnis osalemiseks tuleb
  pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks (õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei anna); registreeruda kooli kodulehel õnnetunni toimumise nädalal hiljemalt kolmapäeva õhtuks (02.10 õnnetundi saab registreeruda 1. oktoobri hilisõhtuni). Registreerumise lingi leiate kooli kodulehelt www.htg.tartu.ee
   
 • Esmaspäeval, 6. oktoobril kell 10.00-12.00 viivad õpetajad S. Kaarna ja L. Karo-Astover auditooriumis (221) läbi bioloogiaolümpiaadi koolivooru. Olümpiaadist osavõtjad lõunatavad pärast olümpiaadiülesannete lahendamist ning osalevad 4. ja 5. tunnis ning klassijuhataja infominutites. Osaleda soovijail palutakse end õpetaja S. Kaarna juures (ruum 226) kirja panna hiljemalt 2. oktoobriks.
 • I perioodi arvestused toimuvad 13.-17. oktoobrini. Klassides, kus on ette nähtud kuus arvestust, toimub esimene arvestus reedel, 10. oktoobril ainetunni ajal. Perioodi viimasel nädalal toimub vabaainete tund lisaks tavapärastele aegadele esmaspäeval, kolmapäeval ja neljapäeval veel ka reedel, 10. oktoobril 5. tunni ajal. Arvestuste nädalal vabaainete tunde ei toimu.


Teated

 • Lingvistikaring alustab tööd esmaspäeval, 29.septembril kell 16.00 raamatukogus. Kõikidel huvilistel on veel võimalik liituda.
 • Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 30.septembril kell 15.50 ruumi 141 kuulama vilistlase Kaarel Repäni ettekannet Eesti kitsarööpmelise raudtee ajaloost.
 • Oma kolmandat hooaega alustab ajakirja Imeline Ajalugu viktoriinisari. Kord kuus toimuva võistluse neljale parimale on kirjastus peaauhinnaks välja pannud ajakirja aastatellimuse ning tunnustatakse ka kõige aktiivsemat klassi. Viktoriin septembrikuu numbri teadmiste peale toimub neljapäeval, 2. oktoobril pärast 3. tundi auditooriumis. Oodatud on kaheliikmelised võistkonnad; valikvastustega võistlus kestab umbes 10 minutit (st need õpilased, kellel on söögivahetund, jõuavad sööma hiljemalt 12.45).
 • Neljapäeval. 2. oktoobril 4. tunni ajal peab aulas 12. klasside õpilastele loengu teemal „Eesti kodanik riigikaitses“ Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse kolonel Martin Herem. Juttu tuleb Ukrainas toimuvast ning Eesti riigi julgeolekust. Loengul osalemine on kõikidele 12. klassi õpilastele kohustuslik.
 • Reedel, 3. oktoobril tähistame koolis õpetajate päeva. Seoses sellega on tundide ajad muudetud:
  • 1. 08.05 - 09.00
   2. 09.10 - 10.05
   I söögivahetund
   3. 10.30 - 11.25
   II söögivahetund
   4. 11.50 - 12.45
   5. 12.50 - 13.20
   5. tund toimub 10. ja 11. klassidel eriplaani alusel, õpetajateks on abituriendid. Täpne info avaldatakse õpilasstendil neljapäeval, 2. oktoobril.
   Kell 13.30 algab aulas õpetajatele pühendatud aktus. Õpetajate päeva korraldab 12.d klass.
    
 • Pühapäeval, 5. oktoobril toimub koolimaja võimlas Tartumaa talvise tantsupeo seminar.
 • Tänu Tartu linnavalitsusele on kõikidel Tartu koolidel ja lasteaedadel võimalus kasutada Lõunakeskuses asuvat siseliuvälja. Liuvälja kasutamise graafiku koolidele ja lasteaedadele koostab Tartu linnavalitsuse haridusosakond. Koolile eraldatud ajal on riietus- ja duširuumide kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro. Vastavalt kehtivale lepingulelubatakse siseliuväljale korraga maksimaalselt 80 õpilast. Meie kooli õpilastel on sel õppeaastal võimalus uisutada 14.-17. oktoobril, 9.-12. detsembril ja 10.-12. veebruaril kell 9.00-11.00. Täpne klasside graafik avaldatakse järgmise nädala infolehes. Igale klassile on arvestuste nädala plaanis määratud uisutamiseks küll kindel päev, kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ette nähtud ajal uisutama minna. Kui klassil on suuline arvestus, on mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära kõik võimalused! Uisutama on oodatud ka õpetajad. Täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduge kehalise kasvatuse õpetajate poole.
 • Tartumaa Rajaleidja keskuses saavad noored tasuta karjäärinõu. Karjäärinõustaja aitab noorel paremini mõista iseennast, näha erinevaid õppimis- ja töövõimalusi ning teha teadlikke otsuseid oma elu planeerimisel. Soovijail palutakse ühendust võtta aadressil kristel.paal@rajaleidja.ee. Rohkem infot www.rajaleidja.ee/tartumaa.
 • Vastavalt riidekapi kasutamise eeskirjadele, millele on kõik õpilased oma allkirja andnud, on õpilasel kohustus riidekapp päeva jooksul lukus hoida. Riidekappides ei hoita raha, dokumente, väärtesemeid ega toiduaineid. Kooli juhtkond palub nimetatud nõuetest kinni pidada. Lisaks sellele tuletab juhtkond meelde, et toidu ja kuumade jookide valmistamine on rõivistus keelatud.
Konkursid
 • Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituut koostöös Teaduskooliga korraldab kursuse “Teeme ise arvutimänge-algus“. Õppetöö on tasuta ning toimub Moodle’i keskkonnas ja on 100% veebipõhine. Kursus toimub 13.10.2014-01.12.2014. Täpsem info https://courses.cs.ut.ee/2014/tiam/fall. Kandideerimise viimane tähtaeg on 7. oktoober.
 • Eesti ühiskonnaõpetuse meistrivõistlused algavad 15. oktoobril. Esmalt tuleb vastata kümnele viktoriini- ja ennustusküsimuste voorule. Nendega kogutud punktide alusel on võimalik teha majandustehinguid, millega saab kasumi korral punkte juurde ja kahjumi korral kaotatakse punkte. Vaata infot: http://www.tuulberg.ee/mv/
 • Demokraatiapäeva videokonkursi tähtaeg on edasi lükatud 19. oktoobrile.
 • Riigikohus kuulutab välja kaasuskonkursi. Kaasuste lahendusi või temaatilisi loovtöid oodatakse 16. novembriks. Täpsem info www.riigikohus.ee
 • Avatud Vabariik kuulutab välja ühiskonnateemalise esseekonkursi. Tööde esitamise tähtaeg on 20. november. Täpsem info: http://or.ee/32711.
Õpetajad
 • Kolmapäeval, 24. septembril külastas kooli saksa keele ainenõunik Eestis dr. Elka Silke Pahlitzsch. Ta külastas tunde, vestles saksa keele õpetajate ja direktoriga.
 • Õpetaja Helen Köhler andis Hea Kolleegi taldriku psühholoog Triin Ulstile. Õnnitleme!
Õpilased
 • Maari Ross MTÜ Mondost viis reedel, 26.septembril 12.d ja 12.c klassiga läbi inimõiguste töötoa.
 • Reedene rebaste jooks lõppes viigiga 10.b ja 10.d klassi vahel. Loosi tahtel korraldab järgmisel aastal rebaste päeva 10.b klass. Õnnitleme!
Vilistkaskogu
 • 26. septembril pidas nõu vilistlaskogu juhatus koos aktiivsemate vilistlaskogu liikmetega. Arutati vilistlaskogu tegevust laiemalt, Urmas Kokassaare nimelise stipendiumi ja Urmas Kokassaarele pühendatud raamatu väljaandmisega seonduvat. Lähiajal kuulutatakse välja stipendiumikonkurss, raamatu esitlus toimub lendude kohtumisel, 29. novembril.