HTG INFO

Nr 3
22. september 2014

Juhtkond tänab

 • Õpilasi ja õpetajaid, kes aitasid korraldada jaapani päevi.
Õppetöö
 • 12. klasside õpilased, kes on valinud praktilise või uurimistöö kaitsmiseks esimese perioodi, peavad oma töö Moodle’i keskkonda üles laadima hiljemalt kolmapäeval, 24. septembril.
 • Kolmapäeval, 24. septembril kell 16.00 esitlevad aulas praktilisi töid Mariliis Palo (12.e) ja Lauriine Kalajas (11.d).
 • Neljapäeval, 25. septembril kell 8.05-11.00 toimub matemaatikaõpetajate eestvedamisel ruumides 139, 217 ja 221 (auditoorium) matemaatikaolümpiaadi koolivoor. Olümpiaadist võtavad osa kõik 10.a (ruumis 217) ja 10.b (ruumis 139) klassi õpilased ning valikuliselt õpilased ülejäänud klassidest (ruumis 221). Olümpiaadil osalevad õpilased lõunatavad kohe pärast ülesannete lahendamist või pärast 3.tundi klassile ette nähtud vahetunnil ning osalevad 3. ja 4. tunniplaanijärgses tunnis.
  • Olümpiaadi ajal on klassiruumides
   kell 8.05-9.25
   139 A. Mägi (10.b)
   217 S. Oks (10.a)
   221 E. Timak

   kell 9.25-11.00
   139 A. Mägi (10.b)
   217 S. Oks (10.a)
   221 E. Timak
    

 • 2014/2015. õppeaasta I perioodi õnnetunnid toimuvad auditooriumis (ruum 221) algusega kell 15.45. Sellel reedel, 26.09 algusega kell 14.25 (45 minutit). Neljapäeval, 2.10 kell 15.45 (45 minutit) ja reedel 10.10 kell 15.45 (kuni 90 minutit). Õnnetunnis on õpilastel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal puudusid või kellel töö ebaõnnestus, võimalus sooritada järeltöö. Õpilane, kes soovib õnnetunnis järeltööd kirjutada, on kohustatud seda tegema esimesel võimalusel (arvestame, et tööks õppimiseks peab jääma vähemalt kaks päeva). Erandid on õpilase haigus, olümpiaadidel osalemine või mõni muu väga mõjuv põhjus. Õnnetunnis osalemiseks tuleb pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks (õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei anna); registreeruda kooli kodulehel õnnetunni toimumise nädalal hiljemalt kolmapäeva õhtuks (26. septembri õnnetundi saab registreeruda 24. septembrini). Registreerumise lingi leiate kooli kodulehelt www.htg.tartu.ee
 • Teisipäeval, 23. septembril kell 13.00-13.45 toimub auditooriumis teadussaate Rakett 69 tutvustus. Tehakse katseid ja eksperimente, räägitakse saatesse kandideerimise võimalusest. Tutvustusel osalevad 12.a, 12.b ja 12.c klassi õpilased. Pärast tutvustuse lõppu jätkub ainetund. Huvilised teistest klassidest saavad üritusel osaleda aineõpetaja loal. 
Muudatused tunniplaanis
teisipäev, 23.09
11.a 4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti tundi asendab õp. M. Savi - 309
11.e 4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti tundi asendab õp. M. Savi - 309
12.a 3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti tundi asendab õp. E. Hunt - 309
4. tund teadussaate Rakett 69 tutvustus (45 min), jätkub matemaatika tund - 221
12.b 4. tund teadussaate Rakett 69 tutvustus (45 min), jätkub füüsika tund - 221
12.c 4. tund teadussaate Rakett 69 tutvustus (45 min), jätkub ühiskonnaõpetuse tund - 221
12.e 3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti tundi asendab õp. E. Hunt - 309

neljapäev, 25.09
10.a 1. ja 2. tund jääb ära, matemaatikaolümpiaadi koolivoor
10.b 1. ja 2. tund jääb ära, matemaatikaolümpiaadi koolivoor
10.e 1. tund inimeseõpetus õp. U. Saar - 228
3. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo
11.a 1. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo
3. tund kirjandus õp. L. Tepp - 107
11.c 1. tund kirjandus õp. L. Tepp - 107
2. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
3. tund matemaatika õp. E. Timak - 139

reede, 26.09
10.b 1. tund ajalugu õp. K. Punga - 227
3. tund matemaatika õp. H. Kiiseli tundi asendab õp. K. Orav-Puurand - 135
10.c 3. tund ajalugu õp. K. Punga - 227
10.d 4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 227
10.e 2. tund ajalugu õp. K. Punga - 227
11.b 2. tund matemaatika õp. H. Kiiseli tundi asendab õp. K. Orav-Puurand - 135
11.d 1. tund matemaatika õp. H. Kiiseli tundi asendab õp. K. Orav-Puurand - 135


Teated

 • Teisipäeval, 23. septembril korraldab Miilangu toimetus aktsiooni „Rattaga kooli“. Rattahoidlad on kooli ees ning registreerida saab end sisehoovis. Õpilastel palutakse tavapärasest pisut varem kooli tulla. Suurimale ratturite arvuga klassikoosseisule on auhind. Mõnusat väntamist!
 • Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 23.septembril kell 15.50 ruumis 141. Õpetaja Aare Ristikivi räägib Punase Risti ajaloost ning humanitaarõiguse arengust.
 • Kolmapäeval, 24. septembril kõneleb huvijuht Uve Saar 5. tunni ajal auditooriumis abiturientidele lõpumärgist ja lõpualbumist.
 • Reedel, 26. septembril viienda tunni ajal tutvustab Siim Sikkut (HTG vil! 2001) ruumis 107 oma kogemuste najal USA ja Inglismaa kõrgkoolidesse pürgimist ja seal õppimist - kohtumise käigus on võimalik küsida kõike, mis välismaal õppimisega seoses teada olete tahtnud. Siim Sikkut on õppinud Princetoni ülikoolis (bakalaureus) ja Syracuse ülikoolis USAs, Oxfordi ja Londoni ülikoolis (magister) Suurbritannias. Täna annab ta Eesti peaministrile nõu ja koordineerib valitsuse tegevust riigi IKT-poliitika ja infoühiskonna arengu alal.
 • Reedel, 26. septembril korraldab 11.b klass 10. klasside õpilastele rebaste jooksu
 • Laupäeval ja pühapäeval toimuvad kooli aulas III Eesti meeste tantsupeo seminarid.
Konkursid Õpetajad
 • Õpetaja M. Hildebrandt on õppetööst eemal 23.09, koolitustel osalevad kooli psühholoog T.Ulst 24.-26.09 ning õpetajad H. Kiisel ja Ü.Seevri 26. septembril. Õpetaja M. Jõgiste viibib kunstifestivalil Istanbulis kuni 23. septembrini.
Õpilased
 • 10.c klassi õpilane Hanna Kurvet jätkab 16. septembrist õpinguid Miina Härma gümnaasiumis.
 • Jaapani päevade ajal toimunud söögipulkade võistluse võitis Laura Rähni (12.b), teiseks tuli Mari-Liis Mõttus (11.a).
 • Kolmapäeval, 17. oktoobril kuulasid 10.a klassi õpilased kursuse „Keel ja ühiskond“ teemadega seonduvalt Tartu Ülikooli dotsendi Silvi Tenjese loengut „Suulised ja kirjalikud suhtluskontekstid: mida me teeme kui suhtleme?“.
 • 16. septembril toimunud mälumängu tulemused: esikoha võitis vilistlaste võistkond Big Damn Heroes koosseisus Merike Pullonen, Kadi Kärner, Kristjan Kalve, Kristjan Kaljusaar, Toomas Krips. Teist kohta jagasid võistkonnad Driimtiim (Aapo Rehi, Robert Varik, Robert Derevski, Matthias Tiidelepp, Kaarel Viljaste - 11.e) ja 16 cm on keskmine (Simmo Saan, Raul Rinken, Reiko Gregor Ruuda, Andri Parvelo, Hans Daniel Kaimre - 12.b). Mängu korraldasid Aana-Liisa Kaste, Marko Karm, Fred Kasemaa ja Kaur Paarop (kõik 12.a).
Söökla teated
 • Oktoobrikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 25. septembriks.

 • Oktoobrikuu koolitoidu maksumus, 
  kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
  • tava- ja taimetoit 18 päeva x 1.36 eurot = 24.48 eurot, poisteports 18 päeva x 1.80 eurot = 32.40 eurot;
  Kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
  • tava- ja taimetoit 13 päeva x 1.36 eurot = 17.68 eurot, poisteports 13 päeva x 1.80 eurot = 23.40 eurot.
  Talonge väljastatakse kantseleist 26., 29. ja 30. septembril.


Sport

 • Orienteerumise Eesti meistrivõistluste pikal rajal saavutas N18 vanuseklassis hõbemedali Kristel Sibul (11.b) ja 4. koha Silvia Luup (11.c). N20 vanuseklassis tuli Kaisa Sander 5. kohale.
 • Tartu koolide teatejooksude päeval Tamme staadionil võitis HTG 20x60m pendelteatejooksu võistkond II koha. Võistkonda kuulusid Silvia Veermäe (10.a), Aleksandra Isabel Pillmann (10.b), Katrin Riso (10.d), Annabel Kutman (10.e), Kadre Lahtmets, Marilind Reemann, Svenno Saan (11.a), Karl Tiit (11.b), Sander Kesküla, Elise Metsanurk (11.d), Kristin Laanberg, Priit Lehis, Liina-Mari Roolaht (11.e), Erki Baumann, Laura Ernits, Aana-Liisa Kaste (12.a), Martin Aasmäe, Raul Rinken (12.b), Rasmus Born, Jaak Kaljula (12.c), Kenn Laas ja Ott Pluum (12.d).

 • Neidude 4x400m teatejooksus saavutas ülekaaluka võidu meie kooli võistkond koosseisus Laura Ernits, Silvia Veermäe, Annabel Kutman ja Marilind Reemann.
  Noormeeste 4x400m teatejooksus saavutasid II koha Kenn Laas, Martin Aasmäe, Raul Rinken ja Karl Tiit.