HTG INFO
Nr. 3

24. september 2012

Juhtkond tänab
 • Miilangu toimetust aktsiooni „Rattaga kooli“ korraldamise eest.
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis

teisipäev, 25.09
10.b 4. tund eesti keel õp. L. Tepp - 141
5. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
10.d 1. tund eesti keel õp. L. Tepp - 144
4. tund ajalugu õp. A. Pettai - 220
11.b 4. tund matemaatika praktikumi tundi asendab õp. K. Orav-Puurand - 135
5. tund matemaatika praktikumi tundi asendab õp. Ü. Hüva
12.a 2. tund ajalugu õp. K. Punga - 135
12.b 1. tund ajalugu õp. K. Punga - 135
3. tund füüsika praktikum kogu klassil õp. M. Reemann - 213
12.e 5. tund inimeseõpetus õp. A. Alasi - 141

reede, 28.09
10.c 1. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
4. tund ajalugu õp. A. Pettai - 139
10.d 1. tund ajalugu õp. A. Pettai - 202
3. tund matemaatika õp. E. Timak - 139

Teated

 • Koolileht Miilang tänab kõiki kampaaniast „Rattaga kooli“ osavõtjaid. 12.c klassis oli kõige enam rattaga kooli tulijaid (14 õpilast), järgnesid 10.b klass 12 rattaga ja 11.e klass 10 rattaga. 11.a klassis kõndis sel päeval 19 õpilast jalgsi kooli.
 • Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 25.septembril Tartu Tähetorni, et tutvuda tähistaevaga eestlaste rahvakalendris. Kogunetakse üleriietes kell 15.50 valvelaua juures.
 • Kõigil rebastel ja teistel aktiivsetel treffneristidel, kes soovivad liituda HTG õpilasesindusega, palutakse koguneda teisipäeval, 25. septembril kell 15.55 kooli raamatukokku. Võtke kaasa üks innovatsiooniline idee koolielu elavdamiseks ning mõelge läbi põhjendus, miks just Teie võiksite olla HTG õpilasesinduse liige.
 • Teisipäeval, 25. septembril külastab kooli Saksa keelediplomi koolide koordinaator-nõunik Eestis pr. dr. Silke Elka Pahlitzsch. Ta vestleb kooli juhtkonna ja saksa keele õpetajatega ning külastab saksa keele tunde.
 • Konsultatsioonifirma StudyIn korraldab kolmapäeval, 26. septembril kell 14.25 ruumis 135 infoseminari välismaa kõrgkoolides õppimise kohta.

 • Infoseminaril käsitletakse järgnevaid teemasid: erinevate riikide haridussüsteemid, sisseastumistingimused, majanduslik toimetulek õpingute ajal, stipendiumivõimalused, eriala ja ülikooli valik. Oodatud on kõik huvilised, kes ei osale valikainete tunnis.
 • Roheliste töögrupp koguneb kolmapäeval, 26. septembril kell 15.40 ruumis 203, et pidada sügismatka plaane. Kõik matkahuvilised on oodatud!
 • Neljapäeval, 27. septembril korraldab 11.b klass 10. klasside õpilastele rebaste päeva. Rebaste jooks algab kooli hoovist järgmistel kellaaegadel: 
  • 16.00 - 10.a 
   16.20 - 10.b
   16.40 - 10.c
   17.00 - 10.d
   17.20 - 10.e
 • 22.-29. septembrini võtavad Martin Sillasoo (12.b) ja Mari-Anne Leðkina (12.d) osa rahvusvahelise noortelaagri tegevustest. Neljapäeval, 27. septembril on laagrist osavõtjad Hugo Treffneri Gümnaasiumis.
 • Õnnetund toimub reedel, 28. septembril kell 15.40 - 17.10 auditooriumis (ruum 221). Õnnetunni ajal on võimalus õpilastel, kes on kontrolltöö ajal puudunud koolist mõjuval põhjusel või on töö ebaõnnestunud, sooritada järeltöö. Õpilane, kes soovib järeltööd kirjutada õnnetunnis, on kohustatud seda tegema esimesel võimalusel (arvestame, et tööks õppimiseks peab jääma vähemalt kaks päeva). Erandid on õpilase haigus, olümpiaadidel osalemine või mõni muu väga mõjuv põhjus. Õnnetunnis osalemiseks tuleb
  • pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks (õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei anna);
  • registreeruda õnnetundi elektrooniliselt kooli kodulehel hiljemalt 26. septembril.
  • registreerumise lingi leiad kooli kodulehelt www.htg.tartu.ee
  I perioodi järgmised õnnetunnid toimuvad neljapäeval, 4.10 (45 minutit) ja reedel, 12.10 (90 minutit).
   
 • Reedel, 28. septembril kell 14.25 on 11. klasside õpilastele auditooriumis infotund õpilasuurimuse ja praktilise töö kavandi koostamise teemal.
 • 28. ja 29. septembril toimub laululaager. Täpsem informatsioon õpetaja Keerbergilt.
 • Reedel, 28. septembril üleeuroopalisel Teadlaste Ööl toimub Eesti Maaülikoolis palju põnevat ning silmaringi avardavat. Täpsem info
 • Kultuuri ja loomingu ring ja kunstitrenn korraldavad reedel, 29. septembril ühiskülastuse ART IST KUKU NU UT festivali näitusele „Sõida tasa üle silla“ Nooruse galeriis (Riia 11). Näitus on avatud septembri lõpuni, seega on nüüd viimane võimalus seda külastada. Ekskursiooni viib läbi festivali näitustepedagoog Mari Jõgiste.

 • Näitusele minekuks kohtume kell 14.30 kooli peaukse ees. Näitus on tasuta!
 • Tervise Arengu Instituut kutsub õpilasi osalema üleriigilisel loovtööde (videote) konkursil „SÖÖGIVAHETUND“, mille tänavune teema on „Koolisöökla minu unistustes“. Tööde esitamise tähtaeg on 19. oktoober. Info http://www.terviseinfo.ee/et/konkursid/soeoegivahetund
 • Algab võistlus „Suitsuprii klass 2012-2013“. Klasside osavõtt võistlusest on vabatahtlik ning põhineb vastastikusel aususel ja usaldusel. Ühiselt allkirjastatakse klassi leping, milles iga õpilane lubab olla suitsuprii vähemalt võistluse perioodil 8. oktoober 2012 - 8. aprill 2013. Kooli direktori kinnitatud ning võistluses osalevate õpilaste ja klassijuhataja poolt allkirjastatud lepingud saadetakse hiljemalt 10. oktoobriks 2012 märksõnaga „Suitsuprii klass“ Tartu Linnavalitsuse tervishoiuosakonda Ülle Prommikule (Küüni 3, 51004 Tartu). Kõik võistluse edukalt läbinud klassid osalevad auhindade loosimisel. Info www.terviseinfo.ee.
 • Teisipäevast, 2. oktoobrist algavad kooli võimlas taas ballieelsed seltskonnatantsukursused. Kõikidel tantsuhuvilistel peavad jalas olema vahetusjalanõud, soovitavalt tantsukingad. Tunnid toimuvad järgmistel aegadel:
  • 02.10 kell 17.25 - 18.55
   04.10 kell 17.45 - 19.15
   09.10 kell 17.25 - 18.55
   11.10 kell 17.45 - 19.15
   30.10 kell 17.25 - 18.55
   01.11 kell 17.45 - 19.15
   06.11 kell 17.25 - 18.55
   08.11 kell 17.45 - 19.15
   13.11 kell 17.25 - 18.55
   15.11 kell 17.45 - 19.15
   27.11 kell 17.25 - 18.55
   Üks tantsutund maksab 1 euro.
    
 • Reedel, 5. oktoobril kell 14.25 tutvustab MTÜ YFU (ruumis 102) 10. ja 11. klassi õpilastele, kes on nooremad kui 17 aastat, õpilasvahetusprogramme, mis võimaldavad õppida välismaal juba gümnaasiumis õppimise ajal. Endised vahetusõpilased räägivad oma vahetusaasta kogemustest ja YFU programmist.
 • Õpilastel, kes soovivad 19. oktoobril külastada Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemat Sõjakooli, palutakse registreeruda arendusjuht Anti Alasi juures (kab. 313) hiljemalt 5. oktoobriks.
 • Oktoobris alustab koolis tegevust saksakeelse väitluse „Jugend debatiert“ huviring. Juhendajaks on meie vilistlane Lille Kurvits, kes saavutas 2010. aastal Berliinis toimunud „Jugend debatiert International“ finaalis II koha. Väitlemisest huvitatud õpilased saavad lähemat infot õpetaja Mall Matto käest.
Õpetajad
 • Õpetaja Kristiina Punga valiti 17. septembril Tartu linna ajaloo ainesektsiooni uueks juhiks. Õnnitleme!
 • Õpetaja H. Kiisel osaleb 24. ja 25. septembril täiendkoolitusel Soomes.
 • Psühholoog Triin Ulst on 24.-25.09 koolipsühholoogide koolitusel.
 • Direktor O. Ojaveer ja õppealajuhataja A.Punga viibivad Tartu koolijuhtide seminaril 26.-27. septembril.
 • 17. septembrist töötab meie koolis näiteringide juhendajana Kadri Kosk.
Õpilased
 • Elis Kusma (2012.a. vilistlane) osales 1.-14. juulini Frankfurtis Goethe Instituudi korraldatud rahvusvahelisel saksa keele olümpiaadil ja pälvis diplomi.
 • Anni Adamson (11.d) osales augustis Saksa Pedagoogilise Vahetusteenistuse stipendiumiga 4-nädalasel keelekursusel Berliinis, Kölnis, Frankfurtis ja Münchenis. Kaks nädalat elasid stipendiaadid peredes ja tutvusid vahetult saksa elulaadiga.
 • Õpilaste rahvusvahelisest suveakadeemiast Torgelows (Saksamaa) võttis osa Riana Randoja (11.d). Intensiivne rühmatöö ja põnevad tegemised täitsid kaks koosoldud nädalat väga meeldejäävalt.
Söökla teated
 • Oktoobrikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 26. septembriks. Oktoobrikuu koolitoidu maksumus
  • kui õpilane sööb arvestuste nädalal: tava- ja taimetoit 18 päeva x 1.36 eurot = 24.48 eurot, poisteports 18 päeva x 1.80 eurot = 32.40 eurot;
  • kui õpilane ei söö arvestuste nädalal: tava- ja taimetoit 13 päeva x 1.36 eurot = 17.68 eurot, poisteports 13 päeva x 1.80 eurot = 23.40 eurot.
 • Talonge väljastatakse kantseleist 27.-28. septembril.
Sport
 • Tartu koolide teatejooksude päeval saavutas HTG gümnaasiumiastmes Kivilinna Gümnaasiumi järel võrdsete punktide juures II koha.
  • 20x60m teatejooks - II koht. Võistkonnas Raul Rinken (10.b), Juudit Kure-Pohhomov (11.a), Kristel Soonets, Lauri Rauk (11.b), Liisi Kala, Helena Kilp, Maarja Liiv, Roland Reinvald, Robin Saluoks (11.c), Karin Kõrgesaar, Andre Paju, Peeter Sepp (11.e), Brandon Pähn (12.a), Els Heile, Martti Rell, Joosep Kivastik, Martin Sillasoo (12.b), Kristiina Laht, Eneli Simson, Liis Timka, (12.c).
   T 4x400m - II koht. Jooksid Liis Timpka (12.c), Karin Kõrgesaar (11.e), Kaija-Liis Kiidli (12.c), Juudit Kure-Pohhomov (11.a).
   P 4x400m - III koht. Võistkonnas Kaspar Nummert (11.b), Raul Rinken (10.b), Sander Tars, Martti Rell (12.b).
    
 • 15. ja 16. septembril selgitati Mammastes Eesti meistrid rattaorienteerumises. Lühirajal saavutas N 16 klassis II koha Marianne Haug (11.c), N 18 klassis tuli Eesti meistriks Madli-Johanna Maidla (12.c), Teiseks jäi Kristiine Aluvee (11.c) ja kolmandaks Margret Zimmermann (11.b). Tavarajal võitis N 16 klassis hõbemedali Marianne Haug.


Koolipere õnnitleb

 • õpetaja Siim Oksa poeg Martini sünni puhul!