HTG INFO
Nr. 2

17. september 2012

Juhtkond tänab
 • kehalise kasvatuse õpetajaid Anneli Saarvat ja Priit Parisood ülekoolilise sügispikniku ettevalmistamise ja läbiviimise eest.
Õppetöö
 • Õpetaja Aare Ristikivi viibib 17.-21. septembril rahvusvahelisel ajaloo-olümpiaadil Ukrainas, õpetaja. T. Pluum riigieksami koolitusel (18.09), õpetaja H. Kiisel täiendkoolitusel Soomes (24.-25.09), õpetaja K. Ojaveer ja D. Kubi Comeniuse projekti koordinaatorite nõupidamisel Saksamaal (18.-23.09).
 • 12.d ja 12.e klass, klassijuhatajad L. Titova ja A. Roots ning eesti keele õpetaja H. Tering sõidavad neljapäeval, 20. septembril õppeekskursioonile Vargamäele.
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis

teisipäev, 18.09
11.a 1. tund kunstiajalugu õp. P. Beier - 102, 
5. tund jääb ära
11.d 1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
11.e 2. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225, 
5. tund jääb ära
12.b 4. tund õp. T. Pluumi rühmal iseseisev töö eesti keelest - 102 
5. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 227
12.c 5. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri tundi asendab õp. H. Köhler - 312
12.d 3. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo
12.e 2. tund inimeseõpetus õp. A. Alasi - 102
5. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225

kolmapäev, 19.09
10.a 1. tund füüsika õp. S. Oks - 213
3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 141
10.c 2. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
4. tund keemia õp. E. Paabo - 217
10.e 2. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
11.a 3. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 312
11.b 4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Savi - 312, õp. D. Kubi rühmal jääb tund ära
11.c 4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Savi - 312, õp. D. Kubi rühmal jääb tund ära
11.e 3. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 312
12.b 4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
12.c 3. tund keemia õp. E. Paabo - 217
12.d 1. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein - 136
3. tund füüsika õp. S. Oks - 213
inglise keele ab-kursus 5. tund õp. K. Ojaveeri asendab õp. H- Köhler - 312

neljapäev, 20.09
10.d 4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
11.a 1. tund inglise keel õp. Kubi grupi tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 312
4. tund vene keel õp. L. Titova grupi tundi asendab õp. O. Titova - 301
11.b 2.-3. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 105
4. tund inglise keel õp. Kubi grupi tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 136, õp. K. Ojaveeri grupi tundi õp. M. Savi - 312
11.c 2. tund saksa keel mõlemal grupil õp. M.Matto - 225, vene keele grupil iseseisev töö õp. O. Titova - 301
4. tund inglise keel õp. D. Kubi grupi tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 136, õp. K. Ojaveeri grupi tundi õp. M. Savi - 312
11.d 2. tund saksa keel mõlemal grupil õp. M.Matto - 225, vene keele grupil iseseisev töö õp. O. Titova - 301
3. tund kirjand, juures viibib õp.S. Kaarna - 105
11.e 1. tund inglise keel õp. D. Kubi grupi tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 312
12.a 2. tund inglise keel õp. D. Kubi grupi tundi asendab õp. H. Köhler - 312
12.b 3. tund inglise keel õp. Kubi grupi tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 301
12.c 3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri grupi tundi asendab õp. H. Köhler - 312
12.d tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil Vargamäel
12.e tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil Vargamäel
inglise keele ab-kursus 5. tund õp. K. Ojaveeri asendab õp. H- Köhler - 312
SK4(c) 5. tund toimub kolmapäeval, 19.09. 
5. tunni ajal - 202

reede, 21.09
10.e 1. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
4. tund ajalugu õp. A. Pettai - 141
10.b 1. tund keemia õp. E. Paabo - 217
4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
11.d 3. tund iseseisev töö ajaloost õp. K. Punga - 141
12.b 4. tund jääb ära
12.c 1. tund füüsika õp. J.Paaver - 136
4. tund keemia õp. E. Paabo - 217
12.d 1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
2. tund füüsika õp. S. Oks - 141

esmaspäev, 24.09
11.b 2. tund inglise keel õp. K. Rootsi rühm - 135
4. tund iseseisev töö matemaatikast õp. Ü.Hüva - 135
11.c 2. tund inglise keel õp. K. Rootsi rühm - 135
3. tund füüsika õp. S. Oks - 135
12.a 2. -3. tund füüsika õp. M. Reemann - 213
12.b 5. tund füüsika õp. M. Reemann - 213
12.d 5. tund füüsika õp. S. Oks - 135
 

Teated

 • Õnnetund toimub reedel, 21.09 kell 15.40 - 17.10 auditooriumis (ruum 221).
  • Õnnetunni ajal on võimalus õpilastel, kes on kontrolltöö ajal puudunud koolist mõjuval põhjusel või on töö ebaõnnestunud, sooritada järeltöö.
   Õpilane, kes soovib järeltööd kirjutada õnnetunnis, on kohustatud seda tegema esimesel võimalusel (arvestame, et tööks õppimiseks peab jääma vähemalt kaks päeva). Erandid on õpilase haigus, olümpiaadidel osalemine või mõni muu väga mõjuv põhjus. 

   Õnnetunnis osalemiseks tuleb

  • pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks (õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei anna);
  • registreeruda tööks osavõtuks elektrooniliselt kooli kodulehel hiljemalt 19. septembril.
  • registreerumise lingi leiad kooli kodulehelt www.htg.tartu.ee
 • Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 18.septembril jalutuskäigule kunstiteadlase Enriko Talvistuga. Koguneme kell 15.50 valvelaua juures. Pange soojalt riidesse!
 • Ülemaailmse demokraatiapäeva (15.09) raames korraldab Eesti Väitlusselts koostöös Avatud Eesti Fondiga keskkoolides üle Eesti ühiskonnaõpetuse tunni raames avaliku elu tegelaste, arvamusliidrite ja ekspertide loenguid ja väitlusi demokraatia teemadel. Projekti eesmärgiks on valgustada noori võimalustest ühiskondlikus debatis osaleda, tõsta demokraatliku arutelu kvaliteeti ja arendada võimet tunda ära demagoogiat. Täpsem info koduleheküljelt: http://meiehääled.eu/

 • Sama projekti raames toimub kolmapäeval, 19.septembril kell 12.30 - 13.00 meie kooli aulas väitlus, kus teemaks on „Eesti meedia väljaanded peaksid olema kindla poliitilise kuuluvusega.
   
 • Segakoor ANIMA seniste liikmete proov- koosolek on teisipäeval, 18. septembril pärast 5. tundi kell 15.50 muusikaklassis. Selle õppeaasta esimene koondproov toimub kolmapäeval, 19.septembril kell 15.50 kooli aulas. Oodatud on kõik lauluhimulised treffneristid!
 • Klassidevaheline mälumänguturniir alustab taas. Selle aasta esimene võistlus toimub teisipäeval, 18. septembril kell 15.50 auditooriumis. Osalema on oodatud igast klassist 5-liikmeline võistkond.
 • Kultuuri ja loomingu huviring koguneb taas reedel, 21. septembril kell 14.20 ruumis 105. Selle nädala teemaks on „Draamafestivalide areng läbi aegade“.
Õpetajad
 • 18. septembril osaleb direktor O. Ojaveer Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse nõupidamisel Viljandis.
 • Koolipsühholoog Triin Ulst on 20. - 21. ja 24. - 25. septembril koolipsühholoogide täiendkoolitusel.


Kooliarsti teated

 • Profülaktilisele tervisekontrollile on esmaspäeval, 17. septembril oodatud 10.a klassi õpilased ja teisipäevast reedeni 10.b klassi õpilased.
Söökla teated
 • Oktoobrikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 26. septembriks. Oktoobrikuu koolitoidu maksumus
  • kui õpilane sööb arvestuste nädalal: tava- ja taimetoit 18 päeva x 1.36 eurot = 24.48 eurot, poisteports 18 päeva x 1.80 eurot = 32.40 eurot;
  • kui õpilane ei söö arvestuste nädalal: tava- ja taimetoit 13 päeva x 1.36 eurot = 17.68 eurot, poisteports 13 päeva x 1.80 eurot = 23.40 eurot.
 • Talonge väljastatakse kantseleist 27. - 28. septembril.
Sport
 • Eesti meistrivõistlustel orienteerumisjooksu pikal rajal võitis klassis N16 meistritiitli Marianne Haug (11.c). Klassis N18 võitis II koha Kristiine Aluvee (11.c), kolmandaks tuli Margret Zimmermann (11.b) ja neljandaks Madli-Johanna Maidla (12.c). M18 klassi noormeestest saavutas Kristjan-Martin Kirjanen (12.a) VI koha.
 • Tartu koolinoorte meistrivõistlustel valikorienteerumises võtsid meie kooli neiud 10.-12. klasside arvestuses nelikvõidu ja noormehed kaksikvõidu. Meistriks tulid Marianne Haug ja Kristjan-Martin Kirjanen. II koha said Kristiine Aluvee ja Kaspar Nummert (11.b). Kolmanda koha saavutas Margret Zimmermann ja neljandaks tulid Madli-Johanna Maidla ning Kaur Kristjuhan(11.b).
 • Piknikul toimunud spordivõistluste tulemused:
  • Toomemäe jooks
   I koht 12.a, II koht 10.a ning III-IV koht 10.c ja 10.d
   täpsusvise
   I koht 12.d, II koht 10.e ning III-IV. kohta jagasid 10.c ja 11.d
   kotijooks 
   I koht 10.c, II koht 12.d ning III-IV koht 11.b ja 11.d
   köievedu
   I koht 12.a, II koht 11.b ning III.-IV koht 11.d ja 12.c


Kooli kodukord

 • Treffneri kooli kirjutamata reeglite järgi 
  • jõuavad õpilased õigel ajal tundi: koolipäev algab esmaspäeval kell 9.20 (kui ei osale valikaine kursusel), ülejäänud tööpäevadel kell 8.05;
  • kannavad akadeemilisse keskkonda sobivat riietust ning ei viibi koolimajas üleriietes;
  • einestavad kooli sööklas ja ei liigu koolimajas kohvi-ja teetopsidega.
Koolipere tänab
 • Erki-Heiki Meeritsat (vil. 2000) ja tema ema Virve Meeritsat, kes kinkisid koolile palmi ja apelsinipuu.
Eelteated 
 • Reedel, 28. septembril kell 14.25 on 11.klasside õpilastele kooli aulas infotund õpilasuurimuse ja praktilise töö kavandi koostamise teemal. 
 • Reedel, 5. oktoobril kell 14.25 tutvustab MTÜ YFU ruumis 102 10. ja 11. klassi õpilastele (vanusepiirang 17 aastat) õpilasvahetusprogramme, mis võimaldavad õppida välismaal juba gümnaasiumis õppimise ajal. Endised vahetusõpilased räägivad oma vahetusaasta kogemustest ja YFU programmist.
 • Õpilastel, kes soovivad külastada Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemat Sõjakooli 19. oktoobril, palutakse registreeruda arendusjuht Anti Alasi juures (kab. 313) hiljemalt 5.oktoobriks.
 • Eesti Tervishoiu Muuseum ja Sihtasutus Archimedes kutsuvad gümnaasiumis õppivaid noori osalema õpilaste teadustööde konkursil. Uurimisobjektiks võivad olla tervishoid, meditsiin ja nende valdkondade ajalugu. Konkursitööks on kirjalik uurimus või teemakohane projekt ehk näituse, muuseumi ekspositsiooni jms. valmis lahendus (pildid tekstid jms.). Konkursi preemiafond on 1200 eurot. Uurimuste esitamise tähtaeg on 1. märts 2013. Abi ja informatsiooni saamiseks võib pöörduda Eesti Tervishoiu Muuseumi poole (64117333, 6411731, kalju@tervishoiumuuseum.ee).