HTG INFO

Nr. 14

16. jaanuar 2012

Koolipere tänab

 • HTG vilistlast Margus Lentsiust, kes kinkis kooli fotoringile stuudiovälkude komplekti koos valgusmõõtjaga.
Juhtkond tänab
 • viie kooli võistlusel kooli esindanud õpilasi ja nende juhendajaid Eha Paabot, Ehtel Timakut, Hele Kiiselit, Madis Reemanni, Siim Oksa, ja Ülle Hüva.
Õppetöö
 • Sel nädalal jätkuvad II perioodi järelarvestused:
  • esmaspäev, 16.01
   kell 15.45 ajalugu - õp K. Punga (144)
   kell 15.45 füüsika - õp S. Oks (202)
   kell 15.50 füüsika - õp. M. Reemann (213)

   teisipäev, 17.01
   kell 15.40 kunstiajalugu - õp P. Beier (203)
   kell 15.40 bioloogia ja geograafia - S. Kaarna ja Ü. Seevri (225)

   kolmapäev, 18.01
   kell 15.40 matemaatika - õpetajad Ü. Hüva, H.?Kiisel, K. Orav-Puurand, E. Timak (136)
   kell 15.40 eesti keel - õpetajad A. Salo ja T.?Pluum (102)
   kell 15.40 keemia - õpetajad E. Paabo ja H.?Pähno (217)

   neljapäev, 19.01
   kell 15.40 ruumis 221 toimuvas õnnetunnis saavad sooritada järelarvestusi õpilased, kellel langesid kahe järelarvestuse ajad kokku. Sellisel juhul tuleb õpilasel kindlasti 

   • sooritada suuline arvestus õigel ajal;
   • valida aine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal; 
   • teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus selles aines 19.01;
   • registreeruda kooli kodulehel. Registreerumise lingi leiad kooli kodulehe www.htg.tartu.ee paremal alumisest servast.
   19. jaanuaril saavad järelarvestust sooritada ka õpilased, kes väga mõjuval põhjusel (haigus) ei saanud järelarvestusele tulla. Puudumise põhjusest ning järelarvestuse sooritamise soovist tuleb eelnevalt aineõpetajat informeerida.

   Aineõpetajad teatavad II perioodi järelarvestuste hinded esmaspäeval, 23. jaanuaril.
    

 • Jätkub valikkursus „Rahvusvaheline majandus“ (MAJ4). Õpilased, kes osalevad vähemalt kaheksas loengus, saavad arvestuse jooksvalt (st ei pea arvestustööd sooritama). Kui osaluskordade arv jääb vahemikku kuus kuni seitse, tuleb arvestuse saamiseks kirjutada arvestustöö teemadel, mida käsitleti puudutud tundides (st igale õpilasele antakse personaalsed küsimused, millele vastamine eeldab puudutud tundide loengumaterjalide iseseisvat läbitöötamist). On võimalus osaleda ka üksikutes huvipakkuvates loengutes. Soovitatav on loengutes osalemine ühiskonnaõpetuse riigieksami valinud õpilastel. Eeloleva nädala loengud rahvusvahelise majanduse kursuse raames:
  • neljapäeval, 19.01Euroopa Majandus- ja Rahaliit“, lektor on Tartu Ülikooli teadur Kadi Timpmann.
   reedel, 20.01Euroopa Liidu maksupoliitika“, lektor on Tartu Ülikooli teadur Kadi Timpmann.
  Loengud toimuvad 7.-8. tunni ajal ruumis 221.
   
 • Õpetaja D. Kubi viibib välisprojekti raames Ungaris 17.-22. jaanuarini.
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis

esmaspäev, 16.01
10.a 7.-8. tund jääb ära, klass sõidab teatrisse
11.a 7.-8. tund jääb ära, klass sõidab teatrisse
12.b 5.6-. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
7.-8. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
12.d 5.-6. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
7.-8. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225

teisipäev, 17.01
11.a 3. tund inglise keel õp. D. Kubi asendab õp. K. Ojaveer - 312
11.b 7.-8. tund inglise keel õp. D. Kubi asendab õp. K. Rootsi - 312
11.e 3. tund inglise keel õp. D. Kubi asendab õp. K. Ojaveer - 312
12.b 5.-6. tund inglise keel õp. D. Kubi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 312

kolmapäev, 18.01
10.a 7.-8. tund inglise keel õp. D. Kubi asendab õp. Ü. Roostoja - 312
10.b 5.-6. tund inglise keel õp. D. Kubi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 312
10.c 5.-6. tund inglise keel õp. D. Kubi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 312
10.e 7.-8. tund inglise keel õp. D. Kubi asendab õp. Ü. Roostoja - 312
11.b 1.-2. tund inglise keel õp. D. Kubi asendab õp. K. Rootsi - 312
12.b 3.-4. tund inglise keel õp. D. Kubi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe- 312

neljapäev,19.01
11.a 1.-2. tund inglise keel õp. D. Kubi asendab õp. K. Ojaveer - 312
11.b 4. tund inglise keel õp. D. Kubi asendab õp. K. Rootsi - 312
11.e 1.-2. tund inglise keel õp. D. Kubi asendab õp. K. Ojaveer - 312
12.b 3. tund inglise keel õp. D. Kubi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe- 312

reede, 20. 01
10.a 1.-2. tund inglise keel õp. D. Kubi asendab õp. Ü. Roostoja - 312
10.b 3.-4. tund inglise keel õp. D. Kubi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 312
10.c 3.-4. tund inglise keel õp. D. Kubi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 312
10.e 1.-2. tund inglise keel õp. D. Kubi asendab õp. Ü. Roostoja - 312

Lõpueksamid 2012

 • Kõigil riigieksamitele registreerunud õpilastel on kuni 18. jaanuarini võimalik oma eksamisoovi muuta. Eksamisoovi muutmise korral tuleb pöörduda õppealajuhataja poole (klassijuhataja ei saa muudatust fikseerida Riiklikusse Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusesse saadetavates dokumentides). Pärast 18. jaanuari ei ole enam võimalik teha mingeid muudatusi lõpueksamite valikus. 
 • 19. jaanuaril on klassijuhatajate käes kontrollimiseks riigieksamitele registreerunute andmed. Kõigil õpilastel palutakse isiklikult kontrollida andmete õigsust ja vigadest teavitada õppealajuhatajat hiljemalt 23. jaanuaril. 
 • 2012. aasta kevadel majanduse koolieksamit sooritada soovivatel õpilastel palutakse registreeruda õpetaja Ülle Seevri juures hiljemalt 20. jaanuariks.
Praktikumid
11.a ja 11.b klassi materjalitehnoloogia praktikumi (juhendaja TÜ prof. Jaak Kikas) esimene tund toimub teisipäeval, 17. jaanuaril kell 15.40 ruumid 202. 
Teated 
 • Esmaspäeval, 16. jaanuaril algab kell 17.00 kooli hoolekogu koosolek. Koosoleku keskne teema on õpilaste õppeedukus, millest teeb ülevaate õppealajuhataja Aime Punga. Arutatakse ka 10. klassi vastuvõtutingimusi ning õpilaste toitlustamise ja Mauruse stipendiumi väljaandmisega seonduvat.
 • Käitumisteaduste huviring kutsub huvilisi esmaspäeval, 16. jaanuaril kell 16.00 ruumi 107 kuulama psühholoog Kristjan Kaske, kes kõneleb teemal "Millega tegeleb õiguspsühholoogia?".
 • Teisipäeval, 17. jaanuaril toimub auditooriumis (221) 5.-8. tunnini ajaloo-olümpiaad.
 • Teisipäeval, 17. jaanuaril kell 15.45 tutvustab DV Scientia ruumis 107 õppematerjale riigieksamiks valmistujatele. Info: www.veebiope.ee.
 • Kolmapäeval, 18. jaanuaril toimub 5.-6. tunni ajal auditooriumis 10.-11. klasside inglise keele olümpiaad.
 • Kolmapäeval, 18. jaanuaril algab auditooriumis kell 15.45 III klassidevaheline mälumäng.
 • Reedel, 20. jaanuaril 5.-6. tunni ajal külastab kooli Irita Raisma, kes räägib oma tegevusest vabatahtlikuna Ghanas ning tutvustab sõpruskoolide projekti.
 • Reedel, 20. jaanuaril kell 16.00 algavad aulas kooli missi ja misteri valimised. Sissepääs on 1?euro. Pealtvaatajate vahel loositakse välja auhindu.
 • Reedel, 20. jaanuaril on kooli (PowerPointi) esitluse malli loomise konkursi tähtaeg. Konkursitööd saata Anneli Mägi aadressile anneli.magi@htg.tartu.ee. Osalema on oodatud õpilased, õpetajad, vilistlased, parimatele on auhinnad!
 • 20. jaanuaril jäävad ööakadeemiasse kõik B-klassid ja nende klassijuhatajad.
 • Esmaspäeval, 23. jaanuaril kell 16.00 algab raamatukogu lugemissaalis kooli kõnevõistlus teemal „Kes või mis juhib elu kaasajal?“. Kõnevõistlusele saab registreeruda emakeeleõpetajate juures kuni reedeni, 20. jaanuarini.
Õpetajad
 • Teisipäeval, 17. jaanuaril kell 15.40 on laiendatud juhtkonna koosolek, kus arutatakse 10.?klassi õpilaste vastuvõtutingimusi.
 • Neljapäeval, 19. jaanuaril toimub II perioodi õppetöö analüüs: 12. klassid kell 14.00 ning 10.?klassid kell 15.15. Kõikide aineõpetajate osavõtt on väga vajalik.
Viie kooli võistlus
 • 12.-13. jaanuarini toimus 47. viie kooli võistlus. HTG võistkonda kuulusid Kaur Kristjuhan (10.b), Kaarel Kree (10.b), Thorny Valk (10.b), Tuule Sõber (10.b), Ruti Kirikmäe (10.a), Carl-Thomas Piller (10.a), Kristjan-Martin Kirjanen (11.a), Kevin Kesküla (11.a), Priit Välja (11.b), Ants-Oskar Mäesalu (11.b), Enn Rusi (11.c), Agnes Kuus (11.c), Jaagup Repän (12.a), Kristiina Sakarias (12.a), Tuuli Lõhmus (12.a), Kaspar Kesli (12.b), Kaur Karus (12.b), Ken Riisalu (12.c), Eva-Lotta Käsper (12.c), Olivia Luige (12.a).
  Treffneristide tulemused eri ainetes:
  FÜÜSIKA
  6.-8. Eva-Lotta Käsper 12.c
  9.-11. Kaarel Kree 10.b
  9.-11. Ants-Oskar Mäesalu 11.b
  Koolide järjestus:
  HTG, NÕO, CRJG, MHG, TTG

  KEEMIA
  1. Eva-Lotta Käsper 12.c
  2. Ruti Kirikmäe 10.a
  3. Enn Rusi 11.c
  6. Kevin Kesküla 11.a
  7. Kaur Karus 12.b
  9. Agnes Kuus 11.c
  Koolide järjestus:
  HTG, NÕO, MHG, CRJG, TTG

  MATEMAATIKA
  3.-6. Jaagup Repän 12.a
  3.-6. Eva-Lotta Käsper 12.c
  9. Kaur Kristjuhan 10.b
  10. Tuuli Lõhmus 12.a
  Koolide järjestus:
  HTG, NÕO, MHG, CRJG, TTG

  KOLME ALA KOKKUVÕTTES:
  1. Eva-Lotta Käsper 12.c
  6. Kaur Karus 12.b
  9. Tuuli Lõhmus 12.a

  ERIAUHINNAD :

   KALJO KRUUSE nim. rändauhind (parim noor matemaatik) - Kaur Kristjuhan 10.b
   HARRI KEERUTAJA nim. rändauhind (kolme ala parim) - Eva-Lotta Käsper 12.c


  Koolide järjestus kolme aine kokkuvõttes:
  1. HTG
  2. NÕO
  3. MHG
  4. CRJG
  5. TTG


Olümpiaadid ja konkursid

 • Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoorus olid meie kooli parimad:
  • 12. klass 
   1. Eva-Lotta Käsper 12.c 
   3-4. Jaagup Repän 12.a 
   3-4. Kaur Karus 12.b 
   5. Tuuli Lõhmus 12.a 
   6. Kaspar Kesli 12.b 
   7. Moorits Mihkel Muru 12.b 
   8-9. Voldemar Balder 12.a 
   10. Heiki Ojasild 12.a 
   11. klass
   5. Remi Leopard 11.b 
   6. Sander Tars 11.b 
   7. Priit Välja 11.b 
   8-9. Ants-Oskar Mäesalu 11.b 
   10. Tõnis Peeter Kull 11.b 
   10. klass
   1. Kaur Kristjuhan 10.b 
   2. Kaarel Kree 10.b 
   4-5. Taavet Kutsar 10.b 
   4-5. Sander Randaru 10.a 
   6. Siim Sammul 10.b 
   7. Tuule Sõber 10.b 
   8. Thorny Valk 10.b 
   10. Heigo-Elmar Vahesaar 10.b
    
 • Reedel, 13. jaanuaril toimus Riigikohtu kaasuskonkursi lõpetamine. Liina-Riste Pappel (10.e) saavutas II koha.
 • Haridus- ja teadusminister kuulutas välja õpilaste teadustööde riikliku konkursi. Tööde esitamise tähtaeg on 1.03.2012. Auhinnad on väärikad. Lisainfo: www.archimedes.ee või küsi Anti Alasi käest.
 • Õpilaste teadusajakiri Akadeemiake (www.akadeemiake.ee) ootab järgmisse numbrisse õpilaste uurimistöid ja esseesid. Tähtaeg on 10. veebruar 2012. Ajakiri on eelretsenseeritav.
Söökla teated
 • Veebruarikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 29. jaanuariks. Veebruarikuu koolitoidu maksumus:
  • * kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal
   - tava- ja taimetoit 19 päeva x 1.15 = 21.85 EUR, - poisteports 19 päeva x 1.60 = 30.4 EUR;

   * kui õpilane ei söö arvestuste nädalal
   - tava- ja taimetoit 14 päeva x 1.15 = 16.10 EUR, - poisteports 14 päeva x 1.60 = 22.4 EUR.
   Talonge väljastatakse kantseleist 30. ja 31. jaanuaril.
   NB! 27. veebruar on õppetööst vaba päev.


Kooliarsti teated

 • Profülaktilisele läbivaatusele on teisipäeval oodatud 11.a klassi õpilased, kolmapäevast reedeni 11.b klassi õpilased.
Eelteade

Esmaspäeval, 30. jaanuaril kell 16.00 ruumis 141 tutvustab õppimisvõimalusi 10. ja 11.?klasside õpilastele OÜ Autosõit.