HTG INFO

Nr. 10

28. november 2011

Juhtkond tänab

 • õpetaja Anneli Saarvat ja Priit Parisood spordinädala ning vilistlasturniiri korraldamise eest;
 • Siim Sikkutit vilistlasfoorumi modereerimise ning Raal Kivi ja Reedik Pääsukest huvitavate ettekannete eest vilistlasfoorumil.
Õppetöö
 • 28. novembrist algab kolmetunniliste kursuste 2. kursus. Jälgige tunniplaani muudatusi!
 • Selle aasta viimased õnnetunnid toimuvad 01.12 (kell 15.35 - 16.35, ruumis 221), 08.12 (kell 15.35 - 17.05, ruumis 107) ja 21.12 (kell 15.35 - 16.35, ruumis 221). Õpilane, kes soovib õnnetunnis kirjutada järeltööd, on kohustatud seda tegema esimesel võimalusel. Õnnetunnis osalemiseks tuleb õpilasel pöörduda kõigepealt aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks (õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei anna), registreeruda tööst osavõtuks elektrooniliselt kooli kodulehel hiljemalt õnnetunni toimumise nädala teisipäeva õhtuks kooli võrgus asuvatest arvutitest. Registreerumise lingi leiate kooli kodulehe www.htg.tartu.ee paremal alumisest servast. Õpilastel, kes ei ole eelnevalt registreerunud, ei ole võimalik õnnetunnis osaleda.
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
 • Õpetaja Tiina Pluum osaleb koolitusel 28.- 29.11, matemaatikaõpetajad Ülle Hüva, Ehtel Timak, Hele Kiisel ja Kerli Orav-Puurand parandavad 29.11. alates kella 12st viie kooli kohtumise võistlustöid. 12.d (13 õpilast) ja 12.e klassi õpilased ning õpetajad A. Salo ja K. Punga sõidavad 5. detsembril õppeekskursioonile Tallinnasse. Õpetajad M. Matto ja A. Roots osalevad Saksa keelediplomi eksami komisjonis: M. Matto 05.12. kella 10.35 - 13.45 ning 06.12 terve päeva, A. Roots 05.12. kella 10.35 - 13.45ni, õp. T. Niitvägi-Hellamaa on 05.12. töökohustuste täitmisel Tallinnas.
  esmaspäev, 28.11
  11.c 5.-6. tund eesti keel õp. H. Tering - 105
  7.-8. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
  11.d 5.-6. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
  7.-8. tund jääb ära
  11.e 2. tund usundilugu õp. T. Jürgenstein - 203
  12.c 3. tund eesti keel kogu klassil õp. M. Piirimäe - 139
  12.d 4. tund eesti keel kogu klassil õp. M. Piirimäe - 144

  teisipäev, 29.11
  10.a 5.-6. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
  10.b 5.-6. tund inimeseõpetus õp. A. Alasi - 135
  7.-8. tund füüsika praktikum õp. M. Reemann - 212, matem. praktikum jääb ära
  10.d 5.-6. tund informaatika kogu klassil õp. A. Mägi - 303
  10.e 7.-8. tund prantsuse/vene keel õp. T. Niitvägi-Hellamaa/O. Titova - 202/301
  11.b 7.-8. tund füüsika praktikum toimub, matem. praktikum jääb ära
  11.d 3. -4.tund keemia õp. H. Pähno - 227
  5.-6. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
  7.-8. tund ladina keel õp. M. Hildebrandt - 136
  12.a 7.-8. tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 139
  12.b 3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja grupil - 107
  5.-6. füüsika õp. M. Reemann - 220
  7.-8. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
  12.c 3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja grupil - 107
  7.-8. tund eesti keel kogu klassil õp. M. Piirimäe - 227
  12.d 1.-2. tund eesti keel kogu klassil õp. M. Piirimäe - 227
  3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja grupil - 107

  reede, 2.12
  10.b 3.-4. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 227
  10.d 3.-4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  10.e 3.-4. tund füüsika õp. J. Paaver - 139
  kell 8.10 - 13.30 kirjutavad abituriendid eesti keele proovieksamit. Proovieksami juures viibivad järgmistes ruumides:
  12.a õp. M. Reemann (8.10 - 12.10)/D. Kubi (12.10 - 13.30) - 203
  12.b õp. P. Beier (8.10 - 10.05) /S. Oks (10.05 - 13.30) - 221
  12.c õp. A. Ristikivi (8.10 - 10.05) / S. Kaarna (10.05 - 13.30) - 221
  12.d õp. K. Punga - 144
  12.e õp. T. Jürgenstein - 107

  esmaspäev, 5.12
  10.b 2. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
  3. tund keemia õp. E. Paabo - 217
  4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
  10.c 2. tund keemia õp. E. Paabo - 217
  3.-4. tund bioloogia õp. U. Kokassaar - 203
  7.-8. tund prantsuse keele rühmal jääb ära
  10.e 2. tund prantsuse keele rühmal jääb ära
  7.-8. tund prantsuse keele rühmal jääb ära
  11.a 5.-6. tund psühholoog A. Kuusik - 105
  11.b 4. tund saksa keel iseseisev töö õp. Ü. Seevri - 204
  11.c 3. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
  4. tund saksa keel iseseisev töö õp. Ü. Seevri - 204
  11.d 4. tund saksa keel iseseisev töö õp. Ü. Seevri - 204
  11.e tunde ei toimu, klassil tunnivaba päev
  12.a 3. tund eesti keel õp. H. Tering kogu klassiga - 105
  12.b 5.-6. tund saksa keel iseseisev töö - 204
  12.c 3. tund eesti keel õp. M. Piirimäe - 144
  4. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein - 107
  5.-6. tund saksa keel iseseisev töö - 204
  7.-8. tund ühisk. õpetus õp. A. Ristikivi - 141
  12.e tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil
  PK5 1. tund jääb ära
  RK2 1. tund jääb ära


Lõpueksamitele registreerumine

 • Abiturientidel palutakse hiljemalt 20. detsembriks teatada klassijuhatajatele oma lõpueksamite (nii riigi- kui ka koolieksamite) valik. Nõuded kooli lõpetamiseks sätestab HM määrus nr. 70, 03. 12. 2008. a.
  Gümnaasiumi lõpetamiseks on õpilasel kohustus läbida vähemalt 96 kursust; lõputunnistusele kantavad kooliastmehinded peavad olema positiivsed ning tuleb sooritada viis lõpueksamit, millest vähemalt kolm riigieksamitena. Kolme kohustusliku riigieksami hulgas võib olla üks võõrkeeleeksam, seega õpilased, kes soovivad sooritada riigieksamit kahes võõrkeeles, peavad valima vähemalt neli riigieksamit.

  Õpilased, kes soovivad Saksa keelediplomi eksami tulemust arvestada saksa keele riigieksamina, peavad registreeruma kindlasti ka saksa keele riigieksamile.

  Üks koolieksam on lubatud asendada uurimistöö või praktilise tööga. Kui on soov üks koolieksam asendada uurimistööga, siis tuleb ka sellest teada anda 20. detsembriks. Uurimistöö koostamise soovi korral peab olema kokkulepe uurimistöö juhendajaga. Koolieksami asendamisel uurimistöö või praktilise tööga, tuleb töö koostamisel ja vormistamisel lähtuda koolis välja töötatud juhendist.

  Eksamite valik on õpilasele vaba, kuid olles teinud valiku, on õpilane vastavalt kooli õppekavale kohustatud läbima eksamiks ettevalmistava(d) kursuse(d). Eksamikursusi korraldatakse kõigis riigieksamiainetes. Kui koolieksami sooritajaid on vähem kui 10 õpilast, juhendatakse õpilasi individuaalselt.

  Eksamivalikuid on võimalik muuta kuni 18. jaanuarini 2012. Kooli õppenõukogu kinnitab eksamivalikud 2. veebruaril 2012. aastal.


Teated

 • Teisipäeval, 29. novembril toimub Viljandi Carl Robert Jakobsoni nimelises gümnaasiumis viie kooli eelvõistlus matemaatikas. Meie koolist osalevad 10. ja 11. klasside kümneliikmelised võistkonnad. Buss Viljandisse väljub Vanemuise alumisest parklast kell 8.15. Võistlejatel palutakse kaasa võtta koolimüts ja vahetusjalanõud. Võistkonda kuuluvad kümnendatest klassidest Kaur Kristjuhan, Eveli Kodas, Kaarel Kree, Merily Puusta, Heigo-Elmar Vahesaar, Carl-Thomas Piller, Liisu Miller, Siim Sammul, Ruti Kirikmäe, Sander Randaru, Margaret Matisen, Mariliis Jukk; üheteistkümnendatest klassidest Ants-Oskar Mäesalu, Mari Sild, Priit Välja, Jo Kroll, Els Heile, Kristjan-Martin Kirjanen, Kelian Kaio, Remi Leoprad, Sander Tars, Mari-Liis Oja, Diana Algma, Margit Kuslap.
 • Teisipäeval, 29. novembril kell 10.35 saab aulas viimast korda pildistada lõpualbumite jaoks.
 • Teisipäeval, 29. novembril räägib ajalooringis õpetaja Toomas Jürgenstein Nepaali reisimuljetest. Kõik on oodatud kell 15.45 ruumi 141.
 • Kolmapäeval, 30. novembril kell 15.40 tutvustatakse ruumis 203 õppimisvõimalusi Taani ülikoolides.
 • Seoses kooli aastapäevaga on teisipäevast neljapäevani (29. november - 1. detsember) kooli muuseum mõlema suure vahetunni ajal avatud. Kohal on õpilased, kes jagavad vajadusel selgitusi. Külastajaid oodatakse muuseumi ka kolmapäeval kell 16-17 ja neljapäeval kell 14-17.
 • Kolmapäeval, 30. novembril kell 15.35 - 16.40 toimub ruumis 204 klassivanemate ümarlaud. Ümarlauast on palutud osa võtma kõik klassivanemad ning õpilaskogu esindus.
 • Neljapäeval, 1. detsembril kell 14.00 on auditooriumis Tallinna Tehnikaülikooli infotund.
Võistlused ja konkursid
 • 19.-20. novembril toimus Eesti meistrivõistluste I etapp väitluses. Kokku osales 37 meeskonda ja 119 kõnelejat. HTG oli kõige suurema esindajate arvuga kool.
  • Treffneristide paremad tulemused meeskondlikus arvestuses:
   6. koht No Worries (Aksel Part, Kirke Pralla, Klaus Peeter Ladva) 
   8. koht KarmPopper (Els Heile, Anna Liisa Saavaste, Annemari Sepp) 
   10. koht Tähenäriline (Eva-Lotta Käsper, Tuuli Lõhmus) 

   Treffneristide parimad individuaalses arvestuses:
   5. (koht) Els Heile
   13. Anna Liisa Saavaste
   16. Birgitta Ots
   21. Eva Lotta Käsper
   25. Annemari Sepp
    

 • 7.-12. novembrini peetud koolinoorte informaatikaviktoriini "Kobras" esimese vooru tulemused: seeniorite arvestuses olid meie õpilastest parimad Ott Sellis ja Joosep Heinmets 12.b klassist, kes on kutsutud osalema veebruaris toimuvale lõppvõistlusele; juuniorite arvestuses olid meie kolm parimat: Kristjan Kalve, Liisa Sell ja Emma Johanna Sova 10.d klassist.
 • 7.-13. novembrini toimunud Eesti informaatikaolümpiaadi lahtisel programmeerimisvõistlusel saavutas 5. koha Heiki Ojasild (12.a) ja 8. koha Siim Sammul (10.a).
 • 17. novembril sai online-male meistrivõistluste finaalmängus individuaalarvestuses esikoha Moorits Mihkel Muru 12.b klassist. Koolide arvestuses saavutas HTG võistkond teise koha, võidupunktid tõid koolile Moorits Mihkel Muru (12.b), Voldemar Balder (12.a), Sander Rõõmus (11.a), Thorny Valk (10.b), Remi Leopard (11.b).
Õpilased
 • 21. novembril külastasid 12.a ja 12.b klass koos matemaatikaõpetajatega Tallinna Tehnikaülikooli. Kuulati teaduskondade tutvustusi, vaadati õppimis- ja elamisvõimalusi. Õhtu lõppes Von Krahli Teatris äärmiselt meeleoluka etendusega "12 karamazovit".
Sport
 • Kooli aastapäeva spordinädalal toimunud klassidevaheliste välkturniiride tulemused: 

 • saalihoki - I koht 11.d klass, II koht 11.c klass ja III koht 12.c klass 
  korvpall - I koht 12.a klass, II koht 12.b klass ja III koht 11.c klass 
  võrkpall - I koht 12.b klass, II koht 10.b klass ja III koht 10.d klass 

  Korvpalli kaugvisete võistluse võitis noormeestest Ott Sellis (12.b kl) 8m, II koha saavutas Lauri Rauk (10.b kl) 8 m ja III koha Kaarel Karolin (11.c kl) 7m. Neidudest jagasid I - II kohta Elenor Koemets (11.e kl) ja Keili Kondike (10.e kl) 5,8m ja III koha saavutas Marta Matisen (11.e kl) 4m. 

  Õpetajate ja õpilaste vaheline tuline heitlus saalihokis lõppes kokkuvõttes õpetajate võiduga 12:8. Õpetajatel tuli tunnistada 12. klasside võistkonna paremust 2:1, 11. klasside võistkonna vastu suudeti välja mängida viik 3:3 ja 10. klasside võistkonda võita 8:3 

  30. vilistlasturniiri korvpallis võitis 2005.a lennu võistkond, II koha saavutas väga südi mänguga praeguste abiturientide võistkond (2012.a lend) ja III koha 2006.a lennu võistkond.


Söökla teated

 • Talonge väljastatakse kantseleist 29. ja 30. novembril.
Hambaarst
 • Hambaarst Ülle Hansson ootab TÜ Stomatoloogia Polikliinikusse (Raekoja plats 6 III korrus) profülaktilisele hammaste kontrollile 10.d klassi õpilasi kolmapäeval, 30. novembril kell 11.50 ja 10.e klassi õpilasi kolmapäeval, 7. detsembril kell 11.50.
Kooliarsti teated
 • 1. detsembril on ülemaailmne AIDS-i vastu võitlemise päev. Lugege temaatilist stendi.
Kooli 128. aastapäeva üritused

Esmaspäeval, 28. novembril algab kell 15.45 
kooli ajaloo viktoriin 10. ja 11. klasside õpilastele auditooriumis. Oodatud on 5-liikmelised võistkonnad.

Teisipäeval, 29. novembril kell 11.50 teevad 12.b klassi õpilased aulas aastapäeva aktuse proovi.

Neljapäeval, 1. detsembril on kell 18.00
129. aastapäeva balli perenaise ja peremehe valimised kooli aulas.

Reedel, 2. detsembril (tekli kandmise päev ja pidulik riietus): 

 • kell 8.15 viivad õpilaskogu esindus ja kooli juhtkond lilled ning küünlad H. Treffneri hauale ja ausambale. 
 • Tundide ajad on muudetud, ei helise koolikell.
  • 10. klasside päevaplaan
   valikained 8.10 - 09.00 
   1.-2. tund 09.10 - 10.00 
   3.-4. tund 10.10 - 11.00
   lõuna 11.00 - 11.30
   direktori loeng aulas 11.30 - 12.20
   5.-6. tund 12.30 - 13.20

   11. klasside päevaplaan
   valikained 08.10 - 09.00
   1.-2. tund 09.10 - 10.00 
   direktori loeng aulas 10.10 - 11.00
   3.-4. tund 11.10 - 12.00
   lõuna 12.00 - 12.30
   5.-6. tund 12.30 - 13.20

   12. klasside päevaplaan
   eesti keele proovieksam 8.10 - 13.30 
   lõuna 13.30 - 13.50 
   pidulik AKTUS aulas 14.00 - 15.20 
    

 • segakoor laulab auditooriumis hääli lahti kell 13.30
 • NB! Õpilased, kelle kasutuses on metallist riidekapid (11.a, 11.b ja kõik 12. klassid), peavad need reedel, 2. detsembril pärast koolipäeva lõppu oma asjadest tühjaks tegema, ukse lukust lahti jätma ning võtme endaga kaasa võtma. Kappe kasutatakse balli ajal külaliste garderoobina. 
Laupäeval, 3. detsembril kell 18.00 avatakse külalistele koolimaja uksed, kell 19.00 algab 128. aastapäeva ball. 

Pääsmeid saab osta kooli kantseleist ja huvijuhi kabinetist (313). Kooli 128. aastapäeva balli pääsmeid saab osta alates 16. novembrist kooli kantseleist ja huvijuhi kabinetist (313). Pääsmete hinnad on õpilastele 5 eurot (16. nov. - 2. dets.), 3. detsembril 7 eurot; vilistlastele 7 eurot (16. nov. - 2. dets.), 3. detsembril 10 eurot.

Eelteade

 • Kõik ajaloo olümpiaadi tegijad on oodatud teisipäeval, 6. detsembril pärast 8. tundi teemakohaseid loenguid kuulama. 
 • 8. detsembril kell 14.00 peab auditooriumis loengu Tartu Ülikooli molekulaarse biotehnoloogia professor Ants Kurg. Pärast loengut tutvustatakse ülikooli vastuvõtutingimusi.
 • Neljapäeval, 8. detsembril kell 16.00 toimub Kivilinna Gümnaasiumi aulas Tartu linna ja maakonna koolinoorte mälumängusarja II etapp. Väga oodatud on 4-liikmelised võistkonnad Hugo Treffneri Gümnaasiumist. Tulekust palutakse teada anda Madis Hurdale aadressil madishurt90@gmail.com.