HTG INFO
Nr. 8
14. november 2011
Juhtkond tänab
 • 12.e klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Age Salo, vilistlasi Uku-Laur Tali ja Madis Hurti ning kõiki õpetajaid, kes valmistasid ette ja viisid läbi 10. kolme kooli kohtumise (KoKoKo); 
 • kooli meditsiiniõde Stella Nuusti doonoripäeva korraldamise eest.
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Verekeskus tänab
 • kõiki treffneriste, kes soovisid doono-ripäeval verd annetada.
Õppetöö
 • Teisipäeval, 15. novembril kell 8.15 - 12.15 toimub auditooriumis füüsikaolümpiaadi koolivoor, mille viivad läbi füüsikaõpetajad. Kõik olümpiaadist osavõtjad saavad lõunat süüa pärast ülesannete lahendamist.
 • I perioodi järelarvestused 
  • Õp. M. Reemanni õpilaste füüsika järelarvestuse aja teatab õpetaja ainetunnis ja järgmises infolehes. 

   esmaspäev, 14. november 
   kell 16.00 füüsika (S. Oks) 202 
   kell 16.00 ajalugu (A. Ristikivi) 141

   teisipäev, 15. november
   kell 15.30 kirjandus (A. Salo) 107 
   kell 15.30 ajalugu (K. Punga) 144
   kell 15.30 eesti keel (T. Pluum) 102 

   kolmapäev, 16. november
   kell 15.40 kunst (P. Beier) 203 
   kell 15.40 keemia (E. Paabo, H. Pähno) 217 
   kell 15.40 kirjandus (M. Piirimäe) 144
    

 • Neljapäeval, 17. novembril kell 15.35 saavad ruumis 221 sooritada järelarvestusi õpilased, kellel langesid kahe järelarvestuse ajad kokku. Järelarvestuse tegemise soovist tuleb informeerida aineõpetajat ja registreeruda kooli kodulehel www.htg.tartu.ee 
 • Õpetajad teatavad I perioodi järelarvestuste hinded esmaspäeval, 21. novembril.
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
 • Õpetajad osalevad koolitusel: õpetaja Monika Piirimäe 15. novembril alates kella 10st, õpetaja Mall Matto 17.-18. novembril; õpetajad Ülle Seevri ja Toomas Jürgenstein ning arendusjuht Anti Alasi 18. novembril.
 • Õp. M. Reemann on haigestunud.
 • Esmaspäeval, 21. novembril sõidavad 12.a ja 12.b klassi õpilased ja õpetajad Ehtel Timak ja Ülle Hüva õppeekskursioonile Tallinna Tehnikaülikooli.
 • Muudatused tunni-ja ruumiplaanis:
  • esmaspäev, 14.11
   12.a 5.-6. tund kogu klassil matemaatika õp. E. Timak - 139
   12.b 7.-8. tund kogu klassil matemaatika õp. Ü. Hüva - 136

   teisipäev, 15.11
   10.b 5.-6. tund kogu klassil matemaatika õp. H. Kiisel - 135
   11.b 5.-6. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
   12.a 3. tund eesti keel õp. H. Tering/A. Salo - 217/107
   12.b 7.-8. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 213
   12.c 7.-8. tund eesti keel õp. T. Pluum - 102

   neljapäev, 17.11
   10.c õp. M. Matto saksa keele rühma õpilased tulevad kooli 3. tunniks
   10.d õp. M. Matto saksa keele rühma õpilased tulevad kooli 3. tunniks
   11.b 4. tund saksa keele grupi tundi asendab õp. A. Roots - 204
   11.c 4. tund saksa keele grupi tundi asendab õp. A. Roots - 204
   11.d 4. tund saksa keele grupi tundi asendab õp. A. Roots - 204
   12.b 5.-6. tund saksa keele grupil iseseisev töö õp. A. Roots - 204
   12.c 5.-6. tund saksa keele grupil iseseisev töö õp. A. Roots - 204
   12.d 5.-6. tund saksa keele grupil iseseisev töö õp. A. Roots - 204
   SKc5 7.-8. tund õp. O. Titova - 204

   reede, 18.11
   10.a 1.-2. tund loeng kooli ajaloost huvijuht U. Saar - 107
   5.-6. tund füüsika õp. S. Oks - 213
   10.b 3. -4. tund loeng kooli ajaloost huvijuht U. Saar - 227
   10.e 3.-4. tund füüsika õp. J. Paaver - 139
   5.-6. tund loeng kooli ajaloost huvijuht U. Saar - 136
   11.b 3.-4. tund õp.M. Matto grupil iseseisev töö õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 204 
   5.-6. tund õp. M. Matto tundi asendab õp. A. Roots - 204
   11.c 3.-4. tund õp.M. Matto grupil iseseisev töö õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 204 
   5.-6. tund õp. M. Matto tundi asendab õp. A. Roots - 204
   11.d 3.-4. tund õp.M. Matto grupil iseseisev töö õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 204 
   5.-6. tund õp. M. Matto tundi asendab õp. A. Roots - 204
   12.c 5.-6. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
   12.d 3.4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
   12.e 1.-2. tund füüsika õp. S. Oks - 213
   7.-8. tund jääb ära
   SKc5 7.-8. tund õp. O. Titova - 204

   esmaspäev, 21. 11
   10.a 5.-6. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
   11.c 5.-6. tund eesti keel õp. H. Tering - 105
   7.-8. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
   11.d 5.-6. tund kehaline kasvatus õp. A. saarva/P. Parisoo - 228
   7.-8. tund eesti keel õp. T. Pluum - 107
   11.e 7.-8. tund religioonilugu õp. T. Jürgenstein - 139
   12.a tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil
   12.b tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil


Teated 

 • Esmaspäeval, 14. novembril pildistatakse 12. klasside õpilasi lõpualbumi jaoks järgmistel kellaaegadel: 
  • 12.a - 11.45 
   12.b - 11.55 
   12.c - 12.05 
   12.d - 12.15 
   12.e - 12.25 
   õpetajad - 12.35
  Õpilastel, kes täna mingil põhjusel pildistama minna ei saa, on võimalus järgmisel esmaspäeval, 21. novembril kell 11.45 - 12.30 aulas.
 • Tartu Ülikooli ajaloo muuseum alustab sarjaga „Kohv korüfeega“. Esmaspäeval, 14. novembril kell 17.15 on külaliseks akadeemik Jaan Einasto, kes on rahvusvahelist tähelepanu pälvinud uurimustega tumeda aine ja universumi struktuuride kohta. 12. detsembril on võimalik silmast-silma kohtuda vaimuliku, literaadi ja tõlkija Vello Saloga.
 • Mälumängu karikaturniiri II etapp toimub teisipäeval 15. oktoobril kell 15.45 auditooriumis. Küsimusi on eri valdkondadest ning osalema on oodatud kõik huvilised. Veel registreerimata meeskondadel on just nüüd viimane võimalus osaleda, et pretendeerida ihaldusväärsele lõppauhinnale. Konkurentsi pakkuma on oodata ka külalisvõistlejaid!
 • Kolmapäeval, 16. novembril kell 18.00 toimuvad 11. ja 12. klasside õpilaste vanemate klassikoosolekud järgmistes klassiruumides:
  • 11.a - 135 12.a - 139
   11.b - 203 12.b - 141
   11.c - 136 12.c - 102
   11.d - 144 12.d - 105
   11.e - 202 12.e - 107
Alates kella 17st on vanematel võimalik vestelda aineõpetajatega. Õpetajad ootavad vanemaid järgmistes ruumides:
Priidu Beier 203
Marcus Hildebrandt 221
Ülle Hüva 136
Toomas Jürgenstein 203
Saima Kaarna 225
Ülle Keerberg 220
Hele Kiisel 135
Danica Kubi 221
Mall Matto 204
Anneli Mägi 206
Tiina Niitvägi-Hellamaa 221
Ene Nõlvak-Donohoe 221
Katrin Ojaveer 221
Siim Oks 213
Kerli Orav-Puurand 202
Eha Paabo 217
Priit Parisoo 228
Monika Piirimäe 145
Tiina Pluum 102
Kristiina Punga 144
Helgi Pähno 216
Aare Ristikivi 141
Ülli Roostoja 221
Aive Roots 201
Külli Rootsi 221
Anneli Saarva 228
Age Salo 107
Marilin Savi 221
Ülle Seevri 227
Helgi Tering 105
Ehtel Timak 139
Ljubov Titova 302
Olga Titova 301
 • Neljapäeval, 17. novembril kell 19.00 algab kooli aulas Betti Alveri luulepäevade koolivoor, kus osalevad kõik kooli näiteringid. Tulge vaatama ja kaasa elama!
 • Reedel, 18. novembril külastab kooli ja kohtub 5.-6. tunni ajal õpilastega Ryan Mitchell Inglise saatkonnast. 11.b,c.d klassi õpilastel, kellel on inglise keel A-keele tund, palutakse olla auditooriumis (221) kell 12.20.
 • 18.-19. novembril on koolis laululaager. Täpsem informatsioon õpetaja Ülle Keerbergilt.
 • Maailmahariduse päevad HTGs
  • Teisipäeval, 15. novembril kell 12.00 avatakse kooli välisukse juures UNESCO ühendkooli silt. Meie kool kuulub alates sellest aastast UNESCO ühendkoolide võrgustikku (Eestis veel 18 kooli). UNESCO ühendkoolide projekt sai alguse aastal 1953. aastal, et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu maailmas. Tänavu on koolide võrgustikus üle 8500 kooli kogu maailmast. UNESCO ühendkooli staatus on kvaliteedimärk, mis näitab, et kool on avatud, informeeritud, aktiivne ja uuendusmeelne. 

  • Kell 15.45 vaadatakse ruumis 141 filmi "Veri mobiilis", mida kommenteerivad erialaspetsialistid. Kõik huvilised on oodatud!
  • Kolmapäev, 16. november on rahvusvaheline tolerantsuse päev. Sel päeval on mõlema suure vahetunni ajal võimalik suhelda eri rahvusest ja kultuuridest pärit inimestega, kes elavad praegu Tartus. Jälgi konkreetsemat reklaami!
  • Koolimajja paigutatud kastidesse on võimalik heategevuslikul eesmärgi tuua kasutuskõlbmatuid mobiiltelefone ja laadijaid.


  Võitlused ja konkursid

  • Riias toimunud majandusvõistlusel Junior Peak Time 2011 saavutas Ants-Oskar Mäesalu (11.b) IV koha.
  • HTG maletajad võitsid koolidevahelise online maleturniiri I poolfinaali koosseisus: Moorits Mihkel Muru (12.b); Kaspar Kesli (12.b); Voldemar Balder (12.a); Thorny Valk (10.b); Ott Sellis (12.b); Remi Leopard (11.b); Richard Raadi (11.a); Brandon Pähn (11.a); Joosep Heinmets (12.b); Taavi Valgerist (11.a); Heigo-Elmar Vahesaar (10.b); Sander Rõõmus (11.a); Tiit Oja (10.a).

  • Finaal toimub neljapäeval (17.11) kell 14.00.


  Õpetajad

  • Klassijuhatajate kogu aeg on muutunud - kokkusaamine toimub teisipäeval, 15. novembril kell 15.35 õpetajate toas.
  • Direktor Ott Ojaveer osaleb 16. novembril Jänedal Eesti Koolijuhtide Ühenduse eestseisuse nõupidamisel.
  • 18.11 osalevad õpetajad Ülle Seevri, Toomas Jürgenstein ja arendusjuht Anti Alasi uue õppekava nõuetest tuleneva koolieksamit väljatöötava meeskonna töös Tallinnas.
  • Alates käesolevast nädalast kuni III perioodi lõpuni võib koolis kohata mitmeid Tartu Ülikooli praktikante. Eesti keele praktikandid on Aigi Aunap, Triin Laan, Liisa Tepp (juhendajad Helgi Tering, Age Salo ja Tiina Pluum). Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse praktikant on Andre Pettai (juhendaja Aare Ristikivi). Usundiõpetuse praktikandid on Maarja Eik ja Carmen Karabelnik (juhendaja Toomas Jürgenstein, klassijuhataja praktikat juhendab Aive Roots).
  KOKOKO
  • 11.-12. novembril toimus HTGs kümnes Kolme Kooli Kohtumine, kus HTG õpilased võistlesid Pärnu Sütevaka Humanitaar-gümnaasiumi ja Tallinna 21. Kooliga humanitaarainetes. HTG õpilastest saavutasid paremad tulemused: 
   • kirjanduses 3. koht Marjaliisa Palu (12.d) ja Kadri Hiibus (12.d)
    ajaloos 1. koht Ruuben Saal (12.e), 3.-4. koht Mait Kraun (12.e) 
    kunstiajaloos 1. koht Kristiina Kams (11.e) ja Tuuliki Ojala (12.e) ja 3. koht Kairi Kilgi (12.d) ja Diana Salf (12.d) 
    Uku Lilleväli (12.e) oli muusikas ja Linda Tarto (11.d) vene keeles võiduvõistkonna liige. Teiseks tulnud võistkonda kuulusid muusikas Katrin Helena Kuslap (12.d) ja vene keeles Helen Kasemaa (11.d), kolmandaks tulnud võistkonda vastavalt Monika Tõlgo (11.e) ja Katariina Kiiver (11.d).
    Kolmanda koha saavutas ka HTG inglise keele võistkond Helina Muld, Mariliis Räis, Kevin Jurs, Randon Värsi (kõik 11.d). 

    Võisteldi veel mälumängus ja luuapallis, meelejäävaid elamusi pakkus kolme kooli õpilastest moodustatud koor. Treffneristide film 21. sajandi märkidest Tartus sai eripreemia kui salapäraselt avanenud ja detaile tabanud lummavalt eklektiline film. Öösel vastu laupäeva valmis ajalehe erinumber.

    Humanitaarainete õpetajad tänavad kõiki kohtumisel osalenud ja võistelnud õpilasi ning väsimatut 12. e klassi korraldustoimkonda. 


  Kooliarsti teated

  • Sel nädalal on profülaktilisele läbivaatusele oodatud 10.e klassi õpilased.
  • Kõigil 11. klasside õpilastel, kellel on toodud lapsevanema nõusolek, palutakse tulla difteeria-teetanuse revaktsineerimisele. Kui nõusolekuleht on kadunud, siis saab selle uuesti võtta.
  • Ka sellel aastal on võimalik ennast gripi vastu vaktsineerida. Soovijatel palutakse nädala jooksul nimi kooli õe juures kirja panna. Vaktsiin on tasuline.
  Söökla teated
  • Detsembrikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 27. novembriks. 

  • Detsembrikuu koolitoidu maksumus 
   • kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: tava- ja taimetoit 16 päeva x 1.15 EUR = 18.40 EUR, poisteports 16 päeva x 1.60 EUR = 25.60 EUR;
   • kui õpilane ei söö arvestuste nädalal: tava- ja taimetoit 11 päeva x 1.15 EUR = 12.65 EUR, poisteports 11päeva x 1.60 EUR = 17.60 EUR. 
   • Talonge väljastatakse kantseleist 29. ja 30. novembril.
  Hambaarst
  • Hambaarst Ülle Hansson ootab meie kooli õpilasi TÜ Stomatoloogia Polikliinikusse (Raekoja plats 6 III korrus) profülaktilisele hammaste kontrollile:
   • 10.a klassi õpilasi kolmapäeval, 16.11. kell 11.50
    10.b klassi õpilasi reedel, 18.11. kell 11.50
    10.c klassi õpilasi kolmapäeval, 23.11. kell 11.50
    Päeval, mil klass läheb stomatoloogia-polikliinikusse kontrollile, on õpilastel lubatud einestada I söögivahetunnil, pärast 3. tundi.


  Eelteade

  • Andres Kütt ettevõttest Skype peab 11.a ja 11.b klassi õpilastele loengu teemal "Teadlaseks kujunemine" 21. novembril 7.-8. tunni ajal.
  • 22. novembril kohtuvad abituriendid pärast 8. tundi aulas Haridus-ja Teadusministeeriumi esindajatega, et kuulda kommentaare emakeele riigieksamit puudutavas avalikus pöördumises tõstatatud probleemidele. 
  • 23. novembril algusega kell 12.30 toimub auditooriumis keemiaolümpiaadi koolivoor.
  • 23. novembril kell 15.30 tutvustab ruumis 107 erinevate Inglismaa, Šotimaa, Hollandi ja Saksamaa ülikoolide sisseastumis- ja elamistingimusi, rahastamise võimalusi firma Studyin konsultant. Kõik huvilised on oodatud.
  Kooli 128. aastapäeva üritused
  • Esmaspäeval, 21. novembril kell 16.00 on saalihoki välkturniir (4T+4P ühe miinuse süsteemis).
  • Teisipäeval, 22. novembril algab kell 15.45 korvpalli kaugvisete individuaalvõistlus kõigile soovijatele; kell 16.15 korvpalli välkturniir (4T+4P ühe miinuse süsteemis). 
  • Kolmapäeval, 23. novembril on kell 15.45 saalihoki õpilaste ja õpetajate vahel (3x15 minutit).
  • Neljapäeval, 24. novembril kell 15.45 võrkpalli välkturniir (3T+3P ühe miinuse süsteemis).
  • Reedel, 25. novembril kell 16.00 algab vilistlasturniir korvpallis.
  • Laupäeval, 26. novembril kell 10.00 jätkub vilistlasturniir korvpallis.
  • Laupäeval, 26. novembril kell 11.00 algab auditooriumis 2002. ja 2012. aasta lendude kohtumine ja kell 13.00 vilistlasfoorum.
  • Kooli 128. aastapäeva balli pääsmeid saab osta alates 16. novembrist kooli kantseleist ja huvijuhi kabinetist (313). Pääsmete hinnad on õpilastele 16. novembrist - 2. detsembrini 5 eurot, 3. detsembril 7 eurot; vilistlastele 16.?novembrist?- 2. detsembrini 7 eurot ning 3.?detsembril 10 eurot.