HTG INFO
Nr. 3
26. september 2011
Juhtkond tänab 

11.b klassi ja nende klassijuhatajaid Anneli Mägi ning Marilin Savi rebaste jooksu korraldamise eest.

Õppetöö

 • Õpetajad osalevad täiendkoolitustel: õp. A. Ristikivi 24.-29.09, õp. A. Mägi 28.09, õp. M. Piirimäe 28. ja 30.09; kolmapäeval, 28.09 külastavad 12.d ja 12.e klassi õpilased ning õpetajad Mall Matto ja Age Salo Viljandi Kultuuriakadeemiat, 10.c ja klassijuhataja Saima Kaarna on õppeekskursioonil Virumaal 29.-30.09.
 • Muudatused tunniplaanis
  • teisipäev, 27.09
   12.b 5.-6. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 144
   12.d 5.-8. tund kirjandus õp. M. Piirimäe - 141
   12.e 4. tund matemaatika õp. E. Timak -139

   kolmapäev, 28.09
   10.b 1.-2. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
   7.-8. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
   10.d 3.-4. tund informaatika õp. K. Orav-Puurand - 303
   10.e 5.-6. tund informaatika õp. K. Orav-Puurand - 303
   11.a 1.-2. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
   7.-8. tund jääb ära
   11.b 3.-4. tund keemia õp. E. Paabo - 217
   7.-8. tund jääb ära
   11.c 3.-4. tund kirjandus õp. H. Tering - 105
   7.-8. tund keemia õp. E. Paabo - 217
   11.d 3.-4. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
   11.e 3.-4. tund keemia õp. H. Pähno - 227
   7.-8. tund kirjandus õp. H. Tering - 105
   12.a 5.-6. tund ühiskonnaõpetus (iseseisev töö) õp. T. Jürgenstein - 141
   12.b 1.-2. tund ühiskonnaõpetus (iseseisev töö) õp. T. Jürgenstein - 141
   7.-8. tund jääb ära
   12.c 3.-4. tund ühiskonnaõpetus (iseseisev töö) õp. T. Jürgenstein - 141
   12.d tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil Viljandis
   12.e tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil Viljandis

   neljapäev, 29.09
   10.c tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil Virumaal
   11.c 3. tund kirjandus õp. H. Tering - 225 
   11.e 4. tund kirjandus õp. H. Tering - 225
   12.a 1.-2. tund kirjandus õp. H. Tering - 105
   12.b 3. tund kirjandus õp. A. Salo - 107
   4. tund iseseisev töö kirjandusest õp. A. Salo - 141
   12.d 3.-4. tund kirjandus õp. M. Piirimäe - 102

   reedel, 30.09
   10.c tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil Virumaal

   esmaspäeval, 3.10
   11.e 2. tund saksa keel õp. A. Roots - 203
   12.c 2.-3. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141

 • Õnnetund toimub neljapäeval, 29.09 kell 15.35 - 16.45 auditooriumis (ruum 221).

 • Õnnetunni ajal on võimalus õpilastel, kes on kontrolltöö ajal puudunud koolist mõjuval põhjusel või on töö ebaõnnestunud, sooritada järeltöö.

  Õpilane, kes soovib järeltööd kirjutada õnnetunnis, on kohustatud seda tegema esimesel võimalusel (arvestame, et tööks õppimiseks peab jääma vähemalt kaks päeva). Erandid on õpilase haigus, olümpiaadidel osalemine või mõni muu väga mõjuv põhjus. Õnnetunnis osalemiseks tuleb:

  • pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks (õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei anna);
  • registreeruda tööks osavõtuks elektrooniliselt kooli kodulehel hiljemalt 27. septembril.
  • registreerumise lingi leiad kooli kodulehelt www.htg.tartu.ee 
Teated 
 • Teisipäeval, 27. septembril ootab ajalooring kõiki huvilisi kuulama vilistlast Indrek Pajurit, kes räägib teemal "Eesti Teises maailmasõjas - valik põnevaid pöördeid ja isikuid". Kohtume kell 15.45 ruumis 141. Eelmisel teisipäeval valiti ajalooringi uueks kindralsuperintendandiks Elisaveta Kõrgekuhi (10.e). Jõudu ja jaksu uuele juhile!
 • Katrin Helena Kuslap (12.d) osales reedel, 23. septembril UNESCO ühendkoolide nõupidamisel Tallinnas. Meie kool sai sel aastal ühendkoolide võrgustiku täieõiguslikuks liikmeks. UNESCO koolis on tähtsal kohal inimõigused ja demokraatia, üleilmne sotsiaalne õiglus ning teiste kultuuride tundmaõppimine ja jätkusuutlik areng.
 • 11.b palub kõigil, kes tegid rebaste jooksu ajal ja ka päeval pilte ja videosid võtta ühendust 11.b õpilase Tõnis Peeter Kulliga, et luua kogu päevast üks ühine album.
 • Alates homsest, 27. septembrist on kõikidel õpilastel võimalik pikkadel vahetundidel mängida kooli aulas lauatennist. Reketid ja pallid peab iga üks ise kaasa võtma.
 • Ballieelsed seltskonnatantsukursused (mõeldud eelkõige 10. klassidele) algavad teisipäevast, 4. oktoobrist. Üks tantsutund (1,5 tundi) maksab 1€. Kaasa palutakse võtta vahetusjalanõud e. tantsukingad. Kursused hakkavad toimuma teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.15 - 18.45 kooli võimlas.
Õpetajad
 • 21. septembril külastas kooli Saksa keelediplomi projektis osalevate koolide nõunik ja koordinaator Eestis Silke Pahlitzsch. Vestluses saksa keele õpetajatega arutati saksa keele uue riikliku õppekava ja keelediplomi õppekava ühildamise võimalusi ning saksa keele õpetamise arendamist HTG-s.
 • 28. septembril osaleb huvijuht Uve Saar Tartu tervishoiuosakonna korraldataval koolitusel.
Söökla teated
 • Oktoobrikuu toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 27. septembriks. 
  • Oktoobrikuu koolitoidu maksumus: 
    - kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: tava- ja taimetoit 16 päeva x 1.15 EUR = 18.40 EUR, poisteports 16 päeva x 1.60 EUR = 25.60 EUR; 
    - kui õpilane ei söö arvestuste nädalal: tava- ja taimetoit 10 päeva x 1.15 EUR = 11.50 EUR, poisteports 10 päeva x 1.60 EUR = 16 EUR. 
  Talonge väljastatakse kantseleist 28. - 30. septembrini.
Kooliarsti teated
 • Profülaktilisele läbivaatusele on oodatud:
  • E. 26.09 - 10.b
   T. 27.09 - 10.b
   K. 28.09 - 10.b
   N. 29.09 - 10.b
   R. 30.09 - 10.b
Sport
 • Orienteerumise Eesti meistrivõistlustel pikal rajal sai Kristiine Aluvee (10.c) II koha, Madli-Johanna Maidla (11.c) ja Marianne Haug (10.c) III koha.
 • Tartu koolide teatejooksude päeval saavutas HTG gümnaasiumiastmes Kivilinna Gümnaasiumi järel II koha
  • 20x60m teatejooks - II koht. Võistkonnas Juudit Kure-Pohhomov (10.a), Laura Oro, Kristel Soonets, Lauri Rauk (10.b), Liisi Kala, Roland Reinvald (10.c), Els Heile, Martti Rell (11.b), Liis Timka, Mart Kiis, Kristjan Toots (11.c), Elenor Koemets, Triinu Palmre (11.e), Kristel Luik, Kerttu Lääne, Kaarel Kivistik, Eerik Muuli, Gert Riistan, Peeter Tammur (12.a), Maikko Lõhmus (12.b), Marie-Helene Lõhmus (12.c), Hemminki Otstavel, Martin Vaher (12.e).
   T 4x400m - I koht. Jooksid Liis Timpka (11.c), Kristel Luik (11.a), Elenor Koemets (11.e), Juudit Kure-Pohhomov (10.a)
   P 4x400m - 4.koht. Võistkonnas Sander Tars, Martti Rell (11.b), Martin Teder (12.e), Eerik Muuli (12.a).
 • 14. SEB Tartu Rattamaratonil läbisid 89km distantsi Hans Koppel (10.a), Heiki Ojasild (12.a) ja Henri Annilo (12.b) ja 40km distantsi õpetaja Danica Kubi, Riana Randoja (10.d), Georg Astok, Kaur Ojakivi, Mari Sild, Sander Sisask (11.a), Klaus-Peeter Ladva, Marvin Maran, Sander Tars (11.b), Johannes Laas (11.e), Stenno Sirdla (12.a), Marie-Helene Lõhmus (12.c), Triin Väisanen (12.d) ja Hemminki Otstavel (12.e).
 • Esmaspäeval, 10. oktoobril tehakse Tartu spordis ajalugu, kui kell 16.00 toimub Tamme staadionil läbi aegade esimene jalgpalli Euroopa meistrivõistluste kohtumine Tartus - Eesti U-21 koondis võõrustab valiksarja mängus Horvaatiat. Eesti Jalgpalli Liit pakub Tartu koolilastele võimalust ajaloolisele kohtumisele tasuta kaasa elada. Kui soovid saada sellele kohtumisele tasuta pääset, anna sellest kehalise kasvatuse õpetajatele teada hiljemalt 29. septembriks.
Üritused ja konkursid
 • Selleaastase rebaste jooksu võitis 10.b klass. Õnnitleme!
 • Taas algab võistlus „Suitsuprii klass 2011-2012“. Klasside osavõtt võistlusest on vabatahtlik ning põhineb vastastikusel aususel ja usaldusel. Ühiselt allkirjastatakse klassi leping, milles iga õpilane lubab olla suitsuprii vähemalt võistluse perioodil 10. oktoober 2011 - 10. aprill 2012 ja kinnitab seda oma allkirjaga. Kõik vajalikud dokumendid konkursil osalemiseks on kättesaadavad Terviseinfo veebilehelt www.terviseinfo.ee. Kõikide edukalt lõpetanud klasside vahel loositakse välja viisteist 320 eurost auhinda. 
 • Teisipäeval, 27. septembril kell 17.00 toimub Vilde Tervisekohvikus interaktiivne õpituba "tervis + seks = terviseks??". Õpitoa viib läbi Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi Seksuaaltervise töögrupp. Oodatakse noori vanuses 14 kuni 20 eluaastat. Õpituba on tasuta. Vilde Tervisekohviku poolt on tervisenäks ja tervisevesi. Vilde Tervisekohvik asub Tartus, Vallikraavi 4. 
 • Neljapäeval, 29. septembril algusega kell 16 peab Tartu Ülikooli aulas avaliku loengu dr. Robert Gallo - viroloog ja HI-viiruse üks avastajaid. Loengu pealkiri on Viruses, Epidemics, and the Prospects for Their Control with Emphasis on HIV/AIDS ("Viirused, epideemiad ja nende kontroll rõhuga HIV/AIDSil"). Loeng on inglise keeles ning kõik huvilised on oodatud! Rohkem infot loengu ja R. Gallo visiidi kohta leiate aadressilt: http://www.ut.ee/1062515.
 • 30. septembrist 2. oktoobrini toimuval Mudel Euroopa Parlamendi (MEP) Tartu simulatsioonil arutavad Tartumaa ja ümberkaudsete maakondade noored neljal teemal, mis puudutavad Euroopa Liidu keskkonna-, sotsiaal- ja sise- ning välispoliitikat. Arutelu käib Euroopa parlamenti jäljendavalt komisjonides. Eesmärgiks on jõuda ühise arusaamiseni ning koostada igas komisjonis lõplik otsus ehk resolutsioon. MEPi simulatsioonil osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine. Osavõtjatele on tagatud toitlustus. Üritus on tasuta. Vaata lähemalt Euroopa Maja kodulehelt: http://euroopamaja.ee/tartu-mep-2011.
 • Kohvik EAT kuulutab välja video- ja slaidikonkursi „Uute energiaallikate ja materjalide loov kasutus Eestis“. Oodatud on tööd, milles näidatakse Eestis kasutatavaid ja energiat kokku hoidvaid tooteid, ehitusmaterjale, transpordivahendeid jms, või tutvustatakse uut tehnoloogiat, mida juba kasutatakse või alles proovitakse juurutada, või esitletakse loovaid viise, mis aitavad energiat kokku hoida. Konkursi tähtaeg on 27. november. Info: www.eat.ee.
 • Noortele suunatud konkursi Tulevikutalent 2011 raames saavad tublid ja andekad Eesti õpilased taotleda 5. oktoobrini stipendiumi oma huvialade arendamiseks, enese täiendamiseks või muudeks hobide ja õppimisega seotud tegevusteks. Taotlusi kokku 25 stipendiumile saavad esitada õpilased viies erinevas kategoorias: ühiskondlik tegevus; teadus; humanitaarteadus; kunst, muusika ja kultuur; sport ja tervis. Maxima Eesti OÜ poolt välja pandud stipendiumifond on 12 000 eurot. Täpsem info konkursi ja esitamiseks vajalike dokumentide kohta asub aadressil www.tulevikutalent.ee .