HTG INFO
Nr. 2
19. september 2011
Õppetöö
 • Muudatused tunniplaanis:
  • neljapäev, 22.09
   12.a 1. tund (8.10 - 8.55) ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 225
   2. tund (8.55 - 9.40) bioloogia õp. S. Kaarna - 225
   12.e 5.-6. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141

   reede, 23.09
   10.a 3.-4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/ P. Parisoo
   11.c 1.-2. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/ P. Parisoo
   12.c klassil tunde ei toimu

   esmaspäev, 26.09
   12.a 4. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 141
   12.c 3. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein - 141
   12.e 5.-6. tund kirjandus õp. A. Salo - 141
    

 • Selle õppeaasta esimene õnnetund on neljapäeval, 22. septembril kell 15.35 - 16.45 auditooriumis (ruum 221). Õpilane, kes soovib järeltööd kirjutada õnnetunnis, on kohustatud seda tegema esimesel võimalusel. Õnnetunnis osalemiseks tuleb õpilasel pöörduda kõigepealt aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks (õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei anna) ja seejärel registreeruda tööst osavõtuks elektrooniliselt kooli kodulehel hiljemalt 20. septembril kell 17.00 kooli võrgus asuvatest arvutitest. Registreerumise lingi leiate kooli kodulehe www.htg.tartu.ee paremal alumisest servast.
Teated 
 • Teisipäeval, 20. septembril kell 15.45 toimub auditooriumis selle õppeaasta esimene klassidevaheline mälumäng. Tule osalema!
 • Ajalooring ootab teisipäeval, 20. septembril kell 15.45 kõiki huvilisi ruumi 141, kus meie vilistlane Ken Ird peab ettekande teemal "Kille talu lugu ehk koduloolisi uurimiskogemusi".
 • Kolmapäeval, 21. septembril palutakse kõigil 12. klasside õpilastel tulla teisel pikal vahetunnil (11.50) auditooriumisse, kus räägitakse kooli lõpumärgiga seonduvast.
 • Reedel, 23. septembril toimub 10. klassidele rebaste jooks. Üritust korraldab 11.b klass.
 • TÜ teaduskool ootab kaugõppe vormis õppima gümnaasiumiealisi noori, kes tahavad süvendatult tegelda oma lemmikainega. Põnevatele kursustele saab registreeruda kuni 20. septembrini. Kursuste täpsemad kirjeldused ja registreerumine veebis: http://www.teaduskool.ut.ee/kursused
 • Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgem Sõjakool ootab sel aastal külla 23. septembril, 14. oktoobril, 25. novembril ja 15. detsembril. Kodanikupäeval 25. novembril peab lahtiste uste päeval loengu kaitseminister Mart Laar, kellega koos saavad huvilised arutada riigikaitse teemadel. Klassiekskursioonidel ja gruppidel palutakse registreeruda aadressil teavitus@ksk.edu.ee. Märkida ära grupi suurus, vanusevahemik ning saabumise aeg.
Õpetajad
 • Õpetaja Ü. Keerberg viibib õppetööst eemal 23.09 ning õpetaja A. Ristikivi osaleb 24.-29.09 täiendkoolitusel Leedus.
 • 12.c klass ja klassijuhataja Eha Paabo ning kirjanduse õpetaja Monika Piirimäe sõidavad 23. septembril õppeekskursioonile Vargamäele.
Söökla teated
 • Oktoobrikuu toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 27. septembriks. Oktoobrikuu koolitoidu maksumus: - kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: tava- ja taimetoit 16 päeva x 1.15 EUR = 18.40 EUR, poisteports 16 päeva x 1.60 EUR = 25.60 EUR; - kui õpilane ei söö arvestuste nädalal: tava- ja taimetoit 10 päeva x 1.15 EUR = 11.50 EUR, poisteports 10 päeva x 1.60 EUR = 16 EUR. Talonge väljastatakse kantseleist 28. - 30. septembrini.
Kooliarsti teated
 • Profülaktilisele läbivaatusele on oodatud järgmised klassid:
  • E. 19.09- 10.a
   T. 20.09- 10.a
   K. 21.09- 10.a
   N. 22.09- 10.b
   R. 23.09- 10.b
 • 8. novembril on koolis järjekordne doonoripäev. Doonoriks saavad tulla õpilased alates 18. eluaastast. Täpsem info oktoobris.


Sport

 • Tartu orienteerumispäevakutel 2011 saavutas üldvõidu Kristi Luha (12.e), kolmanda koha pälvis Kristiina Laht (11.c).
Üritused ja konkursid
 • 2012. aasta kevadel toimub järjekordne õpilaste teadustööde riiklik konkurss. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. märts. Uurimisöö teema on vaba ja vajadusel aitab Archimedes leida konsultandi või juhendaja ülikoolidest.

 • Konkursile saabunud töid hinnatakse põhikooli ja gümnaasiumi astmes eraldi ning hindamine toimub kahes voorus. Lõppvooru pääsenute hulgast valitakse välja võitjad, kelle vahel läheb jagamisele preemiafond 11?000 euro ulatuses. Lisaks valitakse premeeritute seast Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ning rahvusvahelisele teaduskonkursile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides. Täpsem informatsioon õpilaste teadustööde konkursi osalemistingimuste, töödele esitatavate nõuete kohta: http://archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=31
 • Heategevusühing Hea Tegu korraldab virtuaalse luulekonkursi "Sahtlist netti". Konkursil osalemiseks tuleb 16. oktoobriks saata 2 luuletust pikkusega 12 - 60 rida aadressile konkurss@teehead.ee. Lisainfo emakeeleõpetajatelt.
 • Eesti Mõttespordi Liit, Eesti Maleliit ning Eesti mõttespordi portaal Vint.ee korraldavad novembris Interneti vahendusel koolidevahelised meistrivõistlused males. Huvilistel palutakse registreeruda Anneli Mägi juures hiljemalt 1. oktoobriks.
 • Tervise Arengu Instituut kutsub õpilasi osalema üleriigilisel loovtööde konkursil „Kui mina oleksin koolikokk“. Tasapinnaline töö (joonistus, maal, graafika, kollaaž) või video tuleb esitada sisulise ja loomingulise teosena. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 24. oktoober. Täpsem info: http://www.terviseinfo.ee.
 • Korp! Sakala Stipendiumifond on välja kuulutanud abiturientide esseekonkursi teemalMinu põlvkond ja selle tulevik Eestis". Esseekonkursi tööde laekumise tähtaeg on 16. oktoober 2011. Esseed palutakse saata aadressile sakala.esseekonkurss@gmail.com. Täpsem teave www.sakala.ee/esseekonkurss.
 • Tartu Ettevõtlusnädala raames on 3. oktoobril kell 9.00 - 20.00 Atlantise konverentsikeskuses noorte ettevõtlusseminar "Täna alustan!" Kaheksa tunniga tehakse läbi ettevõtluse esimesed sammud. Info ja registreerimine: khk.ee/tanaalustan Õpilasfirma loomisest huvitatud gümnaasiuminoortele on konverents "Õpilasfirma - võimalus Sinu jaoks?!" 3. oktoobril kell 13.00 - 17:00 Dorpati konverentsikeskuses. Info ja registreerimine: okeinoored.blogspot.comokeinoored@gmail.com
 • Alanud on 2011. aasta noorte leiutajate riiklik konkurss, kuhu oodatakse leiutisi ja nutikaid?ideid, mis lahendavad kellegi igapäevaelu probleeme või kitsaskohti. Konkursi tähtaeg on 31. oktoober 2011. Täpsem info: http://archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=384
Eelteade
 • 7. oktoobril kell 14 tutvustab auditooriumis YFU Eesti Rahvusvaheline õpilasvahetus 10.-11. klassidele õppimisvõimalusi välismaal. Tutvustuse käigus räägivad endised vahetusõpilased oma vahetusaasta kogemustest ja YFU programmist.