HTG vabaainete infoleht 2019/2020 õ.a.


e-kursus või üle mitme perioodi või teisel ajal toimus kursus:
 
3D-modelleerimine ja printimine (JO3D). Toimub perioodil: 2,3
 Üldistav keemia (KE5). Toimub perioodil: 5
 e-kursus Aktiivne kodanik, kogukonnapraktika (ÜÕ4). Toimub perioodil: läbi õppeaasta
 Infopädevus ehk miks Google'st ei piisa (IF6). Toimub perioodil: 2


Allolevate vabaainete kursuste tunnid toimuvad esmaspäeval 1. tunni, kolmapäeval ja neljapäeval 5. tunni ajal. ​Täpsem info stendil!
p\ksoovitatud 10kl.soovitatud 11kl.soovitatud 12kl.
1. periood  Rootsi keel 1 (A1 tase) (RK1)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Usundiõpetus 1 (UÕ1) R,L suunale:

 Füüsika 6 (FÜ6) L, H suunale:
 Ladina keel 3 (LK3)
 Majandusõpetus (MAJ1)
 Rootsi keel 1 (A1 tase) (RK1)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Usundiõpetus 1 (UÕ1) R,L suunale:

 Füüsika 6 (FÜ6) L, H suunale:
 Ladina keel 3 (LK3)
 Majandusõpetus (MAJ1)
 Rootsi keel 1 (A1 tase) (RK1)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Saksa keelediplomi eksami (DSDII) kursus (SK8)
 Usundiõpetus 1 (UÕ1) R,L suunale:

2. periood  Eesti keel (ab-kursus) (EKab1)
 Fotograafia (TKFo1)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Rootsi keel 2 (A1 tase) (RK2)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Usundiõpetus 2 (UÕ2) R,L suunale:
 Vene keel 7 (VK7)

 Fotograafia (TKFo1)
 Majandusõpetus (MAJ2)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Rootsi keel 2 (A1 tase) (RK2)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Usundiõpetus 2 (UÕ2) R,L suunale:
 Vene keel 7 (VK7)

 Fotograafia (TKFo1)
 Majandusõpetus (MAJ2)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Rootsi keel 2 (A1 tase) (RK2)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Saksa keelediplomi eksami (DSDII) kursus (SK9)
 Usundiõpetus 2 (UÕ2) R,L suunale:
 Vene keel 7 (VK7)

3. periood  Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Keemia (ab kursus) (KEab)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Rootsi keel 3 (A1/A2 tase) (RK3)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Vene keel 8 (VK8)

 Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Majandusõpetus (MAJ3)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Rootsi keel 3 (A1/A2 tase) (RK3)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Vene keel 8 (VK8)

 Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Majandusõpetus (MAJ3)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Rootsi keel 3 (A1/A2 tase) (RK3)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Vene keel 8 (VK8)

4. periood  Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Joonestamine 1 (JO1) L,H suunale:
 Ladina keel 1. kursus (LK1)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Vene keel 9 (VK9)

 Filosoofia 2 (FI2) R,L suunale:
 Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Joonestamine 1 (JO1) L,H suunale:
 Karjääriplaneerimine (IÕ4)
 Kaugete maade lood (AJ9)
 Ladina keel 1. kursus (LK1)
 Orgaaniline keemia II (KE4) H suunale:
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Vene keel 9 (VK9)

 Filosoofia 2 (FI2) R,L suunale:
 Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Joonestamine 1 (JO1) L,H suunale:
 Karjääriplaneerimine (IÕ4)
 Kaugete maade lood (AJ9)
 Ladina keel 1. kursus (LK1)
 Orgaaniline keemia II (KE4) H suunale:
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Vene keel 9 (VK9)

5. periood  Contemporary Indian Society & Culture (ISC1)
 Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Joonestamine 2 (JO2)
 Ladina keel 2. kursus (LK2)
 Tervise ja esmaabi kursus (IÕ3)

 Contemporary Indian Society & Culture (ISC1)
 Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Joonestamine 2 (JO2)
 Ladina keel 2. kursus (LK2)
 Matemaatika kordamine (MA16) H, L suunale:
 Psühholoogia (IÕ5)
 Riigikaitse 1 ja 2 (laager) (RiK1)
 Saksa keelediplomi eksami (DSD II) kursus (SK7)
 Tervise ja esmaabi kursus (IÕ3)
 Veebidisain (IF7) H, L, R suunale:

 Contemporary Indian Society & Culture (ISC1)
 Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Joonestamine 2 (JO2)
 Ladina keel 2. kursus (LK2)
 Matemaatika (MA15)
 Psühholoogia (IÕ5)
 Riigikaitse 1 ja 2 (laager) (RiK1)
 Tervise ja esmaabi kursus (IÕ3)
 Veebidisain (IF7) H, L, R suunale:


Vabaaine kursuse Saksa keelediplomi eksami (DSD II) kursus kirjeldus:

  Kursuse nimi - Saksa keelediplomi eksami (DSD II) kursus (SK7)
 Õpetaja(d):Mall Matto
Klassidele:11   Perioodil: 5
Eeldusained: keeletase B1.2
Teemad: keelediplomi II astme (B2/C1) eksami sooritajatele 2021. a. - eksami osaoskustega tegelemine - kirjaliku eksami ülesehitus (keelendid, teksti kokkuvõte, graafiku analüüs, argumenteerimine)| suulise eksami ülesehitus, märksõnade lahtimõtestamine, arvamusavaldus, esitlus| lugemis- ja kuulamistekstide tüübid| teemavaldkonnad
Hinde kujunemine: Jooksev hindamine.
Kursuse arvestus: Arvestatakse kooli lõpetamiseks vajalike kursuste hulka
Lisateave: Jooksev hindamine.

Seotud või sarnaste vabaainete kirjeldused:

  Kursuse nimi - Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Õpetaja(d):Aive Roots
Klassidele:10,11,12   Perioodil: 2,3,4
Eeldusained: Esmakordselt alustajale
Teemad: Kontaktide loomine, perekond, päevaplaan, toitumine, reisimine.
Hinde kujunemine: Jooksev hindamine.
Kursuse arvestus: Arvestatakse kooli lõpetamiseks vajalike kursuste hulka, kui on läbitud vähemalt 2 järjestikust kursust
Lisateave: Jooksev hindamine.
Kursuse pikem kirjeldus: ava lisainfo(pdf/link)
  Kursuse nimi - Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Õpetaja(d):Mall Matto
Klassidele:10,11,12   Perioodil: 1,3,4
Eeldusained: Saksa keeles algteadmised omandatud (tase A1.1/ HTGs läbitud kursused 10-12)
Teemad: Argipäev, liiklus ja orienteerumine linnas, tervis, iseloom, välimus ja riietus, tähtpäevad ja traditsioonid.
Hinde kujunemine: Jooksev hindamine.
Kursuse arvestus: Arvestatakse kooli lõpetamiseks vajalike kursuste hulka, kui on läbitud vähemalt 2 järjestikust kursust
Lisateave: Jooksev hindamine.
Kursuse pikem kirjeldus: ava lisainfo(pdf/link)
  Kursuse nimi - Saksa keelediplomi eksami (DSDII) kursus (SK8)
 Õpetaja(d):Mall Matto
Klassidele:12   Perioodil: 1
Eeldusained: keeletase B1.2
Teemad: keelediplomi eksami sooritajatele 2020.a. - eksami osaoskustega tegelemine - kirjaliku eksami ülesehitus, keelendid, teksti kokkuvõte, graafiku analüüs, argumenteerimine; suulise eksami ülesehitus, märksõnade lahtimõtestamine, arvamusavaldus, esitlus, lugemis- ja kuulamistekstide tüübid
Hinde kujunemine: Jooksev hindamine.
Kursuse arvestus: Arvestatakse kooli lõpetamiseks vajalike kursuste hulka
Lisateave:
  Kursuse nimi - Saksa keelediplomi eksami (DSDII) kursus (SK9)
 Õpetaja(d):Mall Matto
Klassidele:12   Perioodil: 2
Eeldusained: keeletase B1.2
Teemad: keelediplomi eksami sooritajatele 2020.a. - eksami osaoskustega tegelemine - kirjaliku eksami ülesehitus, keelendid, teksti kokkuvõte, graafiku analüüs, argumenteerimine; suulise eksami ülesehitus, märksõnade lahtimõtestamine, arvamusavaldus, esitlus, lugemis- ja kuulamistekstide tüübid
Hinde kujunemine: Jooksev hindamine.
Kursuse arvestus: Arvestatakse kooli lõpetamiseks vajalike kursuste hulka
Lisateave: