HTG vabaainete infoleht 2019/2020 õ.a.


e-kursus või üle mitme perioodi või teisel ajal toimus kursus:
 
3D-modelleerimine ja printimine (JO3D). Toimub perioodil: 2,3
 Üldistav keemia (KE5). Toimub perioodil: 5
 e-kursus Aktiivne kodanik, kogukonnapraktika (ÜÕ4). Toimub perioodil: läbi õppeaasta
 Infopädevus ehk miks Google'st ei piisa (IF6). Toimub perioodil: 2


Allolevate vabaainete kursuste tunnid toimuvad esmaspäeval 1. tunni, kolmapäeval ja neljapäeval 5. tunni ajal. ​Täpsem info stendil!
p\ksoovitatud 10kl.soovitatud 11kl.soovitatud 12kl.
1. periood  Rootsi keel 1 (A1 tase) (RK1)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Usundiõpetus 1 (UÕ1) R,L suunale:

 Füüsika 6 (FÜ6) L, H suunale:
 Ladina keel 3 (LK3)
 Majandusõpetus (MAJ1)
 Rootsi keel 1 (A1 tase) (RK1)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Usundiõpetus 1 (UÕ1) R,L suunale:

 Füüsika 6 (FÜ6) L, H suunale:
 Ladina keel 3 (LK3)
 Majandusõpetus (MAJ1)
 Rootsi keel 1 (A1 tase) (RK1)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Saksa keelediplomi eksami (DSDII) kursus (SK8)
 Usundiõpetus 1 (UÕ1) R,L suunale:

2. periood  Eesti keel (ab-kursus) (EKab1)
 Fotograafia (TKFo1)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Rootsi keel 2 (A1 tase) (RK2)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Usundiõpetus 2 (UÕ2) R,L suunale:
 Vene keel 7 (VK7)

 Fotograafia (TKFo1)
 Majandusõpetus (MAJ2)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Rootsi keel 2 (A1 tase) (RK2)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Usundiõpetus 2 (UÕ2) R,L suunale:
 Vene keel 7 (VK7)

 Fotograafia (TKFo1)
 Majandusõpetus (MAJ2)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Rootsi keel 2 (A1 tase) (RK2)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Saksa keelediplomi eksami (DSDII) kursus (SK9)
 Usundiõpetus 2 (UÕ2) R,L suunale:
 Vene keel 7 (VK7)

3. periood  Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Keemia (ab kursus) (KEab)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Rootsi keel 3 (A1/A2 tase) (RK3)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Vene keel 8 (VK8)

 Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Majandusõpetus (MAJ3)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Rootsi keel 3 (A1/A2 tase) (RK3)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Vene keel 8 (VK8)

 Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Majandusõpetus (MAJ3)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Rootsi keel 3 (A1/A2 tase) (RK3)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Vene keel 8 (VK8)

4. periood  Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Joonestamine 1 (JO1) L,H suunale:
 Ladina keel 1. kursus (LK1)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Vene keel 9 (VK9)

 Filosoofia 2 (FI2) R,L suunale:
 Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Joonestamine 1 (JO1) L,H suunale:
 Karjääriplaneerimine (IÕ4)
 Kaugete maade lood (AJ9)
 Ladina keel 1. kursus (LK1)
 Orgaaniline keemia II (KE4) H suunale:
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Vene keel 9 (VK9)

 Filosoofia 2 (FI2) R,L suunale:
 Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Joonestamine 1 (JO1) L,H suunale:
 Karjääriplaneerimine (IÕ4)
 Kaugete maade lood (AJ9)
 Ladina keel 1. kursus (LK1)
 Orgaaniline keemia II (KE4) H suunale:
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Vene keel 9 (VK9)

5. periood  Contemporary Indian Society & Culture (ISC1)
 Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Joonestamine 2 (JO2)
 Ladina keel 2. kursus (LK2)
 Tervise ja esmaabi kursus (IÕ3)

 Contemporary Indian Society & Culture (ISC1)
 Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Joonestamine 2 (JO2)
 Ladina keel 2. kursus (LK2)
 Matemaatika kordamine (MA16) H, L suunale:
 Psühholoogia (IÕ5)
 Riigikaitse 1 ja 2 (laager) (RiK1)
 Saksa keelediplomi eksami (DSD II) kursus (SK7)
 Tervise ja esmaabi kursus (IÕ3)
 Veebidisain (IF7) H, L, R suunale:

 Contemporary Indian Society & Culture (ISC1)
 Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Joonestamine 2 (JO2)
 Ladina keel 2. kursus (LK2)
 Matemaatika (MA15)
 Psühholoogia (IÕ5)
 Riigikaitse 1 ja 2 (laager) (RiK1)
 Tervise ja esmaabi kursus (IÕ3)
 Veebidisain (IF7) H, L, R suunale:


Vabaaine kursuse Matemaatika kordamine kirjeldus:

  Kursuse nimi - Matemaatika kordamine (MA16)
 Õpetaja(d):Ülle Hüva, Ehtel Timak, Kerli Orav-Puurand
Klassidele:11 , suunale: H, L   Perioodil: 5
Eeldusained:
Teemad: Kordame teemasid: 1. Avaldiste lihtsustamine 2. Võrrandid ja võrratused 3. Trigonomeetria: avaldised, funktsioonid ja võrrandid 4. Eksponent- ja logaritmfunktsioon ning võrrandid 5. Funktsiooni uurimine graafiku ja tuletise abil
Hinde kujunemine: Kursust hinnatakse jooksvate hinnete (tunnikontrollid) põhjal arvestatud/mittearvestatud. Tundides osalemine ja aktiivne kaasatöötamine tunnis on tulemuse saavutamiseks väga vajalik.
Kursuse arvestus: Ei arvestata kooli lõpetamiseks vajalike kursuste hulka.
Lisateave: Kursust hinnatakse jooksvate hinnete (tunnikontrollid) põhjal arvestatud/mittearvestatud. Tundides osalemine ja aktiivne kaasatöötamine tunnis on tulemuse saavutamiseks väga vajalik.

Seotud või sarnaste vabaainete kirjeldused:

  Kursuse nimi - Matemaatika (MA15)
 Õpetaja(d):Ülle Hüva, Ehtel Timak, Kerli Orav-Puurand
Klassidele:12   Perioodil: 5
Eeldusained:
Teemad: Riikieksamiks ettevalmistus
Hinde kujunemine: -
Kursuse arvestus: Arvestatakse kooli lõpetamiseks vajalike kursuste hulka
Lisateave: -
  Kursuse nimi - Majandusõpetus (MAJ1)
 Õpetaja(d):Ülle Seevri
Klassidele:11,12   Perioodil: 1
Eeldusained: Ei ole.
Teemad: Majanduse olemus. Nõudlus ja pakkumine, hind. Inimene kui omanik,tootja, töötaja ja tarbija.
Hinde kujunemine: Valikvastustega testi alusel.Aktiivse ja tulemusliku töö eest võimalik saada tunnis boonushindeid.
Kursuse arvestus: Arvestatakse kooli lõpetamiseks vajaliku kursusena.
Lisateave: Valikvastustega testi alusel.Aktiivse ja tulemusliku töö eest võimalik saada tunnis boonushindeid.
  Kursuse nimi - Majandusõpetus (MAJ2)
 Õpetaja(d):Ülle Seevri
Klassidele:11,12   Perioodil: 2
Eeldusained: Ei ole.
Teemad: Ettevõtlus. Ettevõtte asutamine, raamatupidamine ja juhtimine. Konkurents. Turundus.
Hinde kujunemine: Valikvastustega testi alusel. Aktiivse ja tulemusliku töö eest võimalik saada tunnis boonushindeid.Kursust hinnatakse arvestatud või mittearvestatud
Kursuse arvestus: Arvestatakse kooli lõpetamiseks vajalike kursuste hulka
Lisateave: Valikvastustega testi alusel. Aktiivse ja tulemusliku töö eest võimalik saada tunnis boonushindeid.Kursust hinnatakse arvestatud või mittearvestatud
  Kursuse nimi - Majandusõpetus (MAJ3)
 Õpetaja(d):Ülle Seevri
Klassidele:11,12   Perioodil: 3
Eeldusained: Ei ole.
Teemad: Raha ja finantsmajandus.Valitsuse osa majanduses. Majanduslik stabiilsus. Rahvusvaheline majandus.
Hinde kujunemine: Valikvastuste testid. Kursust hinnatakse arvestatud või mittearvestatud.
Kursuse arvestus: Arvestatakse kooli lõpetamiseks vajalike kursuste hulka
Lisateave: Valikvastuste testid. Kursust hinnatakse arvestatud või mittearvestatud.