HTG vabaainete infoleht 2019/2020 õ.a.


e-kursus või üle mitme perioodi või teisel ajal toimus kursus:
 
3D-modelleerimine ja printimine (JO3D). Toimub perioodil: 2,3
 Üldistav keemia (KE5). Toimub perioodil: 5
 e-kursus Aktiivne kodanik, kogukonnapraktika (ÜÕ4). Toimub perioodil: läbi õppeaasta
 Infopädevus ehk miks Google'st ei piisa (IF6). Toimub perioodil: 2


Allolevate vabaainete kursuste tunnid toimuvad esmaspäeval 1. tunni, kolmapäeval ja neljapäeval 5. tunni ajal. ​Täpsem info stendil!
p\ksoovitatud 10kl.soovitatud 11kl.soovitatud 12kl.
1. periood  Rootsi keel 1 (A1 tase) (RK1)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Usundiõpetus 1 (UÕ1) R,L suunale:

 Füüsika 6 (FÜ6) L, H suunale:
 Ladina keel 3 (LK3)
 Majandusõpetus (MAJ1)
 Rootsi keel 1 (A1 tase) (RK1)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Usundiõpetus 1 (UÕ1) R,L suunale:

 Füüsika 6 (FÜ6) L, H suunale:
 Ladina keel 3 (LK3)
 Majandusõpetus (MAJ1)
 Rootsi keel 1 (A1 tase) (RK1)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Saksa keelediplomi eksami (DSDII) kursus (SK8)
 Usundiõpetus 1 (UÕ1) R,L suunale:

2. periood  Eesti keel (ab-kursus) (EKab1)
 Fotograafia (TKFo1)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Rootsi keel 2 (A1 tase) (RK2)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Usundiõpetus 2 (UÕ2) R,L suunale:
 Vene keel 7 (VK7)

 Fotograafia (TKFo1)
 Majandusõpetus (MAJ2)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Rootsi keel 2 (A1 tase) (RK2)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Usundiõpetus 2 (UÕ2) R,L suunale:
 Vene keel 7 (VK7)

 Fotograafia (TKFo1)
 Majandusõpetus (MAJ2)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Rootsi keel 2 (A1 tase) (RK2)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Saksa keelediplomi eksami (DSDII) kursus (SK9)
 Usundiõpetus 2 (UÕ2) R,L suunale:
 Vene keel 7 (VK7)

3. periood  Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Keemia (ab kursus) (KEab)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Rootsi keel 3 (A1/A2 tase) (RK3)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Vene keel 8 (VK8)

 Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Majandusõpetus (MAJ3)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Rootsi keel 3 (A1/A2 tase) (RK3)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Vene keel 8 (VK8)

 Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Majandusõpetus (MAJ3)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Rootsi keel 3 (A1/A2 tase) (RK3)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Vene keel 8 (VK8)

4. periood  Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Joonestamine 1 (JO1) L,H suunale:
 Ladina keel 1. kursus (LK1)
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Vene keel 9 (VK9)

 Filosoofia 2 (FI2) R,L suunale:
 Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Joonestamine 1 (JO1) L,H suunale:
 Karjääriplaneerimine (IÕ4)
 Kaugete maade lood (AJ9)
 Ladina keel 1. kursus (LK1)
 Orgaaniline keemia II (KE4) H suunale:
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Vene keel 9 (VK9)

 Filosoofia 2 (FI2) R,L suunale:
 Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Joonestamine 1 (JO1) L,H suunale:
 Karjääriplaneerimine (IÕ4)
 Kaugete maade lood (AJ9)
 Ladina keel 1. kursus (LK1)
 Orgaaniline keemia II (KE4) H suunale:
 Prantsuse keel 4 - 6 (A2 tase) (PKc4-6)
 Saksa keel 10.-12. kursus (SK10-12)
 Saksa keel 13.-15. kursus (SK13-15)
 Vene keel 9 (VK9)

5. periood  Contemporary Indian Society & Culture (ISC1)
 Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Joonestamine 2 (JO2)
 Ladina keel 2. kursus (LK2)
 Tervise ja esmaabi kursus (IÕ3)

 Contemporary Indian Society & Culture (ISC1)
 Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Joonestamine 2 (JO2)
 Ladina keel 2. kursus (LK2)
 Matemaatika kordamine (MA16) H, L suunale:
 Psühholoogia (IÕ5)
 Riigikaitse 1 ja 2 (laager) (RiK1)
 Saksa keelediplomi eksami (DSD II) kursus (SK7)
 Tervise ja esmaabi kursus (IÕ3)
 Veebidisain (IF7) H, L, R suunale:

 Contemporary Indian Society & Culture (ISC1)
 Hispaania keel 1.-3. kursus (HI1-3)
 Joonestamine 2 (JO2)
 Ladina keel 2. kursus (LK2)
 Matemaatika (MA15)
 Psühholoogia (IÕ5)
 Riigikaitse 1 ja 2 (laager) (RiK1)
 Tervise ja esmaabi kursus (IÕ3)
 Veebidisain (IF7) H, L, R suunale:


Vabaaine kursuse 3D-modelleerimine ja printimine kirjeldus:

  Kursuse nimi - 3D-modelleerimine ja printimine (JO3D)
 Õpetaja(d):Raimond Lepiste
Klassidele:10,11,12   Perioodil: 2,3
Eeldusained: Ei ole.
Teemad: 3D-printimisega tutvumine. Printimine 3D-printeritega (Velleman Vertex ja FlashForge Creator Pro). Tutvumine vabavaralise 3D-modelleerimise tarkvaraga. Õpilane modelleerib 3D objekti ja tekitab selle kasutades 3D-printerit.
Hinde kujunemine: Kursuse läbimiseks peab iseseisvalt arvutiga modelleerima 3D objekti ja selle edukalt 3D-printeriga tekitama. Esitama peab ka põgusa (töö)protsessi kirjelduse. Hinne: A/MA (mitteeristav hindamine)
Kursuse arvestus: Arvestatakse 96 kursuse sees
Lisateave: Kursuse läbimiseks peab iseseisvalt arvutiga modelleerima 3D objekti ja selle edukalt 3D-printeriga tekitama. Esitama peab ka põgusa (töö)protsessi kirjelduse. Hinne: A/MA (mitteeristav hindamine)
Kursuse pikem kirjeldus: ava lisainfo (pdf/link)

Seotud või sarnaste vabaainete kirjeldused:

  Kursuse nimi - Joonestamine 1 (JO1)
 Õpetaja(d):Raimond Lepiste
Klassidele:10,11,12 , suunale: L,H   Perioodil: 4
Eeldusained: Ei ole.
Teemad: Ruumi ja objektide kujutamine paberi kahemõõtmelisel pinnal. Arendame ruumilist mõtlemist ja tutvume erinevate meetoditega kuidas ümbritsevat kolmemõõtmelist keskkonda/objekti tasapinnal kujutada. Joonestamine on justkui keel - kuidas lugeda teiste loodud jooniseid ja kuidas anda edasi infot enda mõtetest/objektidest. Arendame ka geomeetriliste vormide kujutamise oskust. 1) Kolmemõõtmeliste kehade kujutised tasapinnal ehk PROJEKTSIOONID. - Paralleelprojektsioon. - Kaldprojektsioon (aksonomeetria meetod). - Ristprojektsioon ehk mituvaade. - Praktilised tööd/ülesanded kombineerides ning ühendades aksonomeetriat ja mituvaadet. 2) Joonise vormistamise reeglid. 3) 3D-modelleerimine programmiga SketchUp. 4) Tehniline joonestmine: - Mõõtmete märkimine, mõõtkava. - Ristlõigete ja lõigete kujutamine.
Hinde kujunemine: Kursuse hinne kujuneb õpilase poolt esitatud joonistest, arvestust pole. Õpilane saab oma hinnet parandada (õpetaja annab alati tagasiside). Positiivse motiveeriva tunnihinde võib saada ka nn mitte-kohustusliku ülesande eduka sooritamise e
Kursuse arvestus: Arvestatakse kooli lõpetamiseks vajaliku kursusena
Lisateave: Kursuse hinne kujuneb õpilase poolt esitatud joonistest, arvestust pole. Õpilane saab oma hinnet parandada (õpetaja annab alati tagasiside). Positiivse motiveeriva tunnihinde võib saada ka nn mitte-kohustusliku ülesande eduka sooritamise eest. Õpilane, kes on kursuselt puudund rohkem kui 1/3 ulatuses, peab arvestama kontrolltöö võimalusega.
Kursuse pikem kirjeldus: ava lisainfo(pdf/link)
  Kursuse nimi - Joonestamine 2 (JO2)
 Õpetaja(d):Raimond Lepiste
Klassidele:10,11,12   Perioodil: 5
Eeldusained: Joonestamise 1. kursus
Teemad: Tsentraalprojektsioon ehk perspektiiv: - Perspektiiv ühe ja kahe koondpunktiga. - Perspektiiv kolme koondpunktiga (põgusalt). - Moondevaba ehk kontrollitud proportsioonidega perspektiiv (ristprojektsioon+tsentraalprojektsioon). - Perspektiivse kujutise tuletamise võimalused kaksvaatest. - Varjud perspektiivis. - Tutvume huvitavate/vajalike perspektiivi kujutamise mõttekäikudega: nt võrdse vahe vähenemine, kaldpind ja trepp perspektiivis, tuumpunkti kasutamine, … Ehitusjoonis: - Hoone plaan ja lõige. - Konkreetse ruumi (ruum, kus tund toimub) plaan. Põgusalt 3D-printimisest.
Hinde kujunemine: Tööde (jooniste) ja kursuset osavõtu põhjal. Arvestust pole.
Kursuse arvestus: Arvestatakse kooli lõpetamiseks vajaliku kursusena
Lisateave: Tööde (jooniste) ja kursuset osavõtu põhjal. Arvestust pole.
Kursuse pikem kirjeldus: ava lisainfo(pdf/link)