HTG valikainete infoleht 2023/2024 õ.a.


Valikainete aja väline kursus
 Robootika (RO). Perioodil: 1p., klass: 11,12
 e-kursus Aktiivne kodanik, kogukonnapraktika (ÜÕ4). Perioodil: 1-5p., klass:
 Õpetajaeriala karjäärivalikuna (IÕ6). Perioodil: 1,2p., klass: 11,12
 Digitaalelektroonika ja mikrokontrollerid (DeM). R suunale Perioodil: 1,2,3p., klass: 11
 Sissejuhatus inseneeriasse (Ins). R suunale Perioodil: 1,2,3p., klass: 11
 3D-modelleerimine ja printimine (JO3D). Perioodil: 2,3p., klass:
 Tehnoloogia tarbijast loojaks 1 (Programmeerimiskeel: Python) (IF8). H, L suunale Perioodil: 3p., klass:
 Praktiline kodukeemia (KEp4). H, R suunale Perioodil: 4p., klass: 11,12
 Tarkvaraarendus (Programmeerimise keel: Python) (IF10). Perioodil: 4,5p., klass:

Kursused mis on tunniplaanis eraldi ajal
 Draama ja teater (KI8). H suunale Perioodil: 2p., klass: 11
 Loovalt luulest (KI9). H suunale Perioodil: 4p., klass: 12
 Ettevalmistus riigieksamiks (MA15). Perioodil: 5p., klass: 12
 Üldistav bioloogia (BI5). H,R suunale Perioodil: 5p., klass: 12
 Üldistav keemia (KEv5). Perioodil: 5p., klass: 12

Allolevate valikainete kursuste tunnid toimuvad esmaspäeval 1. tunni, neljapäeval ja reedel 5. tunni ajal. ​Täpsem info stendil!
Peale kursusenime * tähendab, et pole kõigile klassidele või harudele - viid hiire kursori sinna peale, näed lisainfot!
1. periood2. periood3. periood4. periood5. periood Religioonilugu 1 * R,L suunale Religioonilugu 2 * R,L suunale

 Joonestamine 1 * L,H suunale
 Orgaaniline keemia II  * H suunale

 Loovalt luulest * R,L suunale