10b tunniplaan - 1p. tunniplaan 21/22õa
E 9.20 - 10.35 keemia (217) E. Paabo
11.10 - 12.25 fuusika (213) M. Reemann
13.00 - 14.15 matemaatika (136) U. Huva
14.45 - 16.00 kehaline kasvatus (228) A. Saarva | A. Poom
T 8.05 - 9.20 matemaatika (136) U. Huva
9.30 - 10.45 kunstiajalugu (203) P. Beier
11.20 - 12.35 eesti keel (107) A. Salo
13.10 - 14.25 inimeseopetus (221) U. Saar
14.35 - 15.50 keemia (217) E. Paabo
K 8.05 - 9.20 fuusika (213) M. Reemann
9.30 - 10.45 keemia (217) E. Paabo
11.20 - 12.35 matemaatika (136) U. Huva
13.10 - 14.25 kunstiajalugu (144) P. Beier
14.35 - 15.50 ainetund   ainetund
N 8.05 - 9.20 eesti keel (107) A. Salo
9.30 - 10.45 kunstiajalugu (227) P. Beier
11.20 - 12.35 inimeseopetus (221) U. Saar
13.10 - 14.25 matemaatika (136) U. Huva
14.35 - 15.50 valikaine    
R 8.05 - 9.20 eesti keel (107) A. Salo
9.30 - 10.45 matemaatika (136) U. Huva
11.20 - 12.35 fuusika (213) M. Reemann
13.10 - 14.25 inimeseopetus (220) U. Saar
14.35 - 15.50 valikaine