11b tunniplaan - IV periood, kuni 02.03
  E T K N R
1.

valikaine

 

 

ajalugu

I. Pajur

141

füüsika

M. Reemann

213

eesti keel

A. Salo

107

inglise keel

inglise keel

 

2.

kehaline kasvatus

A. Saarva/A. Poom

228

füüsika

M. Reemann

213

bioloogia

S. Kaarna

225

ajalugu

I. Pajur

141

füüsika

M. Reemann

213

3.

inglise keel

inglise keel

 

eesti keel

A. Salo

107

inglise keel

inglise keel

 

bioloogia

S. Kaarna

225

ajalugu

I. Pajur

141

4.

eesti keel

A. Salo

107

bioloogia

S. Kaarna

225

matemaatika

Ü. Hüva

136

matemaatika

Ü. Hüva

136

füüsika praktikum/matem. praktikum

Ü. Hüva/M. Reemann

136/212/136/212

5.

matemaatika

Ü. Hüva

136

matem. praktikum

Ü. Hüva

136

valikaine

 

 

füüsika praktikum

M. Reemann

212