10a tunniplaan - III periood
  E T K N R
1.

valikaine

 

 

kirjandus

K. Lepajõe

107

vene keel õp L. Titova/informaatika

L. Titova/A. Mägi

302/206/302/206

matemaatika

E. Timak

135

füüsika praktikum/matem. praktikum

M. Reemann/E. Timak

212/135/212/135

2.

kirjandus

K. Lepajõe

102

informaatika/vene keel õp O. Titova

A. Mägi/O. Titova

206/301/206/301

ajalugu

I. Pajur

139

inglise keel

inglise keel

 

kehaline kasvatus

A. Saarva/A. Poom

228

3.

vene keel õp L. Titova/informaatika

L. Titova/A. Mägi

302/206/302/206

vene keel õp L. Titova/informaatika

L. Titova/A. Mägi

302/206/302/206

informaatika/vene keel õp O. Titova

A. Mägi/O. Titova

206/301/206/301

kirjandus

K. Lepajõe

107

matemaatika

E. Timak

135

4.

ajalugu

I. Pajur

141

inglise keel

inglise keel

 

matem. praktikum/füüsika praktikum

E. Timak/M. Reemann

135/212/135/212

ajalugu

I. Pajur

203

inglise keel

inglise keel

 

5.

informaatika/vene keel õp O. Titova

A. Mägi/O. Titova

206/301/206/301

matemaatika

E. Timak

135

valikaine

 

 

valikaine