10c tunniplaan - II periood
E 8.00 - 9.15 valikaine    
9.20 - 10.35 matemaatika (139) A. Külter
11.05 - 12.20 geograafia (227) Ü. Seevri
12.50 - 14.05 inglise keel õp E. Hunt (227/206) E. Hunt
informaatika (227/206) A. Mägi
14.35 - 15.50 ajalugu (102) I. Pajur
T 8.05 - 9.20 bioloogia (227) O. Maidre
9.30 - 10.45 keemia (217) E. Paabo
11.15 - 12.30 ajalugu (203) I. Pajur
13.00 - 14.15 inglise keel õp E. Hunt (302/206) E. Hunt
informaatika (302/206) A. Mägi
14.25 - 15.40 inimeseõpetus (221) U. Saar
K 8.05 - 9.20 bioloogia (217) O. Maidre
9.30 - 10.45 inglise keel õp E. Hunt (203/206) E. Hunt
informaatika (203/206) A. Mägi
11.15 - 12.30 keemia (217) E. Paabo
13.00 - 14.15 inimeseõpetus (221) U. Saar
14.25 - 15.40 valikaine    
N 8.05 - 9.20 bioloogia (225) O. Maidre
9.30 - 10.45 geograafia (227) Ü. Seevri
11.15 - 12.30 ajalugu (220) I. Pajur
13.00 - 14.15 matemaatika (139) A. Külter
14.25 - 15.40 valikaine    
R 8.05 - 9.20 geograafia (227) Ü. Seevri
9.30 - 10.45 keemia (217) E. Paabo
11.15 - 12.30 kehaline kasvatus (228) A. Saarva/A. Poom
13.00 - 14.15 matemaatika (139) A. Külter