11e tunniplaan - Arvestused I per.
E 8.15 - 11.45 uisutamine   uisutamine
12.15 - 13.45 matemaatika (139) A. Külter
14.15 - 15.45 füüsika arvestus (202) J. Paaver
T 8.15 - 9.45 informaatika (206) A. Mägi
10.15 - 11.45 inglise keele arvestus   inglise keel
12.15 - 13.45 informaatika (206) A. Mägi
K 8.15 - 11.45 vene keele arvestus (302/301) L. Titova/O. Titova
uisutamine (302/301) uisutamine
N 8.15 - 11.45 kirjanduse arvestus (227) A. Salo
uisutamine (227) uisutamine
R 8.15 - 11.45 uisutamine   uisutamine
12.15 - 13.45 matemaatika arvestus (221) A. Külter
14.15 - 15.45 kehaline kasvatus   A. Saarva/A. Poom