11a tunniplaan - Arvestused I per.
E 12.15 - 13.45 saksa keele arvestus (204/301) M. Matto
vene keele arvestus (204/301) O. Titova
14.15 - 15.45 vene keele arvestus (301) O. Titova
T 10.15 - 11.45 inglise keele arvestus   inglise keel
K 8.15 - 11.45 uisutamine   uisutamine
12.15 - 13.45 keemia arvestus (217) E. Paabo
14.15 - 15.45 vabaained   vabaained
N 8.15 - 11.45 kirjanduse arvestus (102) T. Pluum
uisutamine (102) uisutamine
R 10.15 - 11.45 matemaatika arvestus (136) Ü. Hüva
12.15 - 13.45 kehaline kasvatus   A. Saarva/A. Poom