12e tunniplaan - II periood
  E T K N R
1.

valikaine

 

 

ühiskonnaõpetus

A. Ristikivi

141

füüsika

J. Paaver

213

filosoofia

T. Jürgenstein

203

ühiskonnaõpetus

A. Ristikivi

141

2.

inglise keel

inglise keel

 

inglise keel

inglise keel

 

ajalugu

K. Punga

144

ühiskonnaõpetus

A. Ristikivi

141

ajalugu

K. Punga

144

3.

filosoofia

T. Jürgenstein

203

matemaatika

Ü. Hüva

136

matemaatika

Ü. Hüva

136

eesti keel

A. Salo

107/102

eesti keel

A. Salo

107/102

4.

matemaatika

Ü. Hüva

136

füüsika

J. Paaver

213

inglise keel

inglise keel

 

ajalugu

K. Punga

144

kehaline kasvatus

A. Saarva/A. Poom

228

5.

füüsika

J. Paaver

217

eesti keel

A. Salo

107/102

valikaine

 

 

valikaine