12b tunniplaan - II periood
  E T K N R
1.

valikaine

 

 

matemaatika

K. Orav-Puurand

202

filosoofia

T. Jürgenstein

203

ühiskonnaõpetus

A. Ristikivi

141

eesti keel

T. Pluum

102/312

2.

filosoofia

T. Jürgenstein

203

eesti keel

T. Pluum

102/107

eesti keel

T. Pluum

102/107

inglise keel

inglise keel

 

ühiskonnaõpetus

A. Ristikivi

141

3.

inglise keel

inglise keel

 

inglise keel

inglise keel

 

matemaatika

K. Orav-Puurand

202

matem. praktikum/füüsika praktikum

K. Orav-Puurand/M. Reemann

202/212/202/212

filosoofia

T. Jürgenstein

203

4.

matemaatika

K. Orav-Puurand

202

matem. praktikum/füüsika praktikum

K. Orav-Puurand/M. Reemann

202/212/202/212

kehaline kasvatus

A. Saarva/A. Poom

228

 

 

 

 

 

 

5.

ühiskonnaõpetus

A. Ristikivi

141

 

 

 

valikaine

 

 

valikaine