12b tunniplaan - I perioodi TP
  E T K N R
1.

valikaine

 

 

bioloogia

S. Kaarna

225

bioloogia

S. Kaarna

225

matemaatika

K. Orav-Puurand

202

füüsika

S. Oks

213

2.

kehaline kasvatus

A. Saarva/A. Poom

228

füüsika praktikum/matem. praktikum

M. Reemann/K. Orav-Puurand

212/202/212/202

matemaatika

K. Orav-Puurand

202

füüsika

S. Oks

213

kirjandus

T. Pluum

102

3.

inglise keel

inglise keel

 

matem. praktikum/füüsika praktikum

K. Orav-Puurand/M. Reemann

202/212/202/212

kirjandus

T. Pluum

102

inglise keel

inglise keel

 

ajalugu

K. Punga

144

4.

füüsika

S. Oks

213

kirjandus

T. Pluum

102

ajalugu

K. Punga

144

ajalugu

K. Punga

144

bioloogia

S. Kaarna

141

5.

matemaatika

K. Orav-Puurand

202

inglise keel

inglise keel

 

valikaine

 

 

valikaine