12b tunniplaan - TP_2020_1
E 8.00 - 9.15 valikaine    
9.20 - 10.35 inglise keel   E.Hunt/Ü. Roostoja
11.15 - 12.30 filosoofia (203) T. Jürgenstein
13.10 - 14.25 kirjandus (107) A. Salo
14.55 - 16.10 matemaatika (136) Ü. Hüva
T 8.05 - 9.20 kehaline kasvatus (228) A. Saarva/A. Poom
9.30 - 10.45 bioloogia (225) S. Kaarna
11.25 - 12.40 ajalugu (141) I. Pajur
13.20 - 14.35 matem. praktikum (136/212)  
  (136/212) M. Reemann
14.40 - 15.55 kirjandus (107) A. Salo
K 8.05 - 9.20 bioloogia (227) S. Kaarna
9.30 - 10.45   (212/136) M. Reemann
matem. praktikum (212/136)  
11.25 - 12.40 filosoofia (203) T. Jürgenstein
13.20 - 14.35 inglise keel   E.Hunt/Ü. Roostoja
14.40 - 15.55 valikaine    
N 8.05 - 9.20 filosoofia (203) T. Jürgenstein
9.30 - 10.45 ajalugu (141) I. Pajur
11.25 - 12.40 matemaatika (136) Ü. Hüva
13.20 - 14.35 inglise keel   E.Hunt/Ü. Roostoja
14.40 - 15.55 valikaine    
R 8.05 - 9.20 ajalugu (141) I. Pajur
9.30 - 10.45 kirjandus (105) A. Salo
11.25 - 12.40 bioloogia (202) S. Kaarna
13.20 - 14.35 matemaatika (136) Ü. Hüva