12b tunniplaan - II periood
E 8.00 - 9.15 valikaine    
9.20 - 10.35 filosoofia (203) T. Jürgenstein
11.05 - 12.20 inglise keel   inglise keel
12.50 - 14.05 matemaatika (202) K. Orav-Puurand
14.35 - 15.50 ühiskonnaõpetus (141) A. Ristikivi
T 8.05 - 9.20 matemaatika (202) K. Orav-Puurand
9.30 - 10.45 eesti keel (102/107) T. Pluum
11.15 - 12.30 inglise keel   inglise keel
13.00 - 14.15 matem. praktikum (202/212) K. Orav-Puurand
füüsika praktikum (202/212) M. Reemann
K 8.05 - 9.20 filosoofia (203) T. Jürgenstein
9.30 - 10.45 eesti keel (102/107) T. Pluum
11.15 - 12.30 matemaatika (202) K. Orav-Puurand
13.00 - 14.15 kehaline kasvatus (228) A. Saarva/A. Poom
14.25 - 15.40 valikaine    
N 8.05 - 9.20 ühiskonnaõpetus (141) A. Ristikivi
9.30 - 10.45 inglise keel   inglise keel
11.15 - 12.30 matem. praktikum (202/212) K. Orav-Puurand
füüsika praktikum (202/212) M. Reemann
14.25 - 15.40 valikaine    
R 8.05 - 9.20 eesti keel (102/312) T. Pluum
9.30 - 10.45 ühiskonnaõpetus (141) A. Ristikivi
11.15 - 12.30 filosoofia (203) T. Jürgenstein