12b tunniplaan - 4p. arv. ttahtedeta
K 8.15 - 15.45 eesti keel   A. Salo
N 14.15 - 15.45 UPT-21 kaitsmine   UPT-21 kaitsmine
R 8.15 - 9.45 muusika   E. Paap
10.15 - 13.45 matemaatika   U. Huva
E 8.15 - 9.45 inglise keel   inglise keel
10.15 - 13.45 fuusika   M. Reemann
14.15 - 15.45 vabaained   vabaained