12a tunniplaan - II periood
  E T K N R
1.

valikaine

 

 

füüsika

S. Oks

139

matemaatika

K. Orav-Puurand

202

füüsika

S. Oks

139

eesti keel

K. Soodla

105/107

2.

inglise keel

inglise keel

 

inglise keel

inglise keel

 

bioloogia

S. Kaarna

225

matemaatika praktikum/füüsika praktikum

K. Orav-Puurand/M. Reemann

202/212/202/212

bioloogia

S. Kaarna

225

3.

eesti keel

K. Soodla

105/107

matem. praktikum/füüsika praktikum

K. Orav-Puurand/M. Reemann

202/212/202/212

eesti keel

K. Soodla

105/107

ühiskonnaõpetus

A. Ristikivi

141

füüsika

S. Oks

213

4.

ühiskonnaõpetus

A. Ristikivi

141

bioloogia

S. Kaarna

225

inglise keel

inglise keel

 

matemaatika

K. Orav-Puurand

217

ühiskonnaõpetus

A. Ristikivi

141

5.

kehaline kasvatus

A. Saarva/A. Poom

228

matemaatika

K. Orav-Puurand

202

valikaine

 

 

valikaine