12a tunniplaan - I perioodi TP
  E T K N R
1.

valikaine

 

 

matemaatika

K. Orav-Puurand

202

matemaatika

K. Orav-Puurand

202

inglise keel

inglise keel

 

kirjandus

K. Soodla

105

2.

füüsika praktikum/matem. praktikum

M. Reemann/K. Orav-Puurand

212/227/212/227

füüsika

S. Oks

213

ühiskonnaõpetus

A. Ristikivi

141

matemaatika

K. Orav-Puurand

202

ajalugu

K. Punga

144

3.

matem. praktikum/füüsika praktikum

K. Orav-Puurand/M. Reemann

202/212/202/212

inglise keel

inglise keel

 

inglise keel

inglise keel

 

ajalugu

K. Punga

144

ühiskonnaõpetus

A. Ristikivi

141

4.

kehaline kasvatus

A. Saarva/A. Poom

228

kirjandus

K. Soodla

105

kirjandus

K. Soodla

105

ühiskonnaõpetus

A. Ristikivi

141

füüsika

S. Oks

213

5.

füüsika

S. Oks

213

ajalugu

K. Punga

144

valikaine

 

 

valikaine