11c tunniplaan - II periood
  E T K N R
1.

valikaine

 

 

matemaatika

E. Timak

135

eesti keel

T. Pluum

102

ajalugu

I. Pajur

220

füüsika

S. Oks

213

2.

bioloogia

S. Kaarna

225

füüsika

S. Oks

213

ajalugu

I. Pajur

141

eesti keel

T. Pluum

102

matemaatika

E. Timak

135

3.

prantsuse/saksa/vene keel

prantsuse/saksa/vene keel

 

eesti keel

T. Pluum

102

prantsuse/saksa/vene keel

prantsuse/saksa/vene keel

 

prantsuse/saksa/vene keel

prantsuse/saksa/vene keel

 

bioloogia

S. Kaarna

225

4.

kehaline kasvatus

A. Saarva/A. Poom

228

ajalugu

I. Pajur

203

bioloogia

S. Kaarna

225

matemaatika

E. Timak

135

 

 

 

5.

füüsika

S. Oks

213

 

 

 

valikaine

 

 

valikaine