11c tunniplaan - 5p. arvestused
T 12.15 - 13.45 8.15 bioloogia arvestus 11.30 toiduainete tehnoloogia praktikum EMU-s (202/EMU) S. Kaarna/EMU
K 8.15 - 11.45 kirjanduse arvestus (203) K. Soodla
N 8.15 - 9.45 vene kee c kl ruhm (302) L. Titova
10.15 - 11.45 saksa keel/vene keel (204/302/301) M. Matto/L. Titova/E. Vinter
R 12.15 - 13.45 inglise keel (225/227) inglise keel
14.15 - 15.45 matemaatika arvestus (221) A. Kulter
E 8.15 - 9.45 ajaloo arvestus (221) I. Pajur
10.15 - 11.45 kehaline kasvatus (228) A. Saarva/A. Poom