11c tunniplaan - Arvestused I per.
E 8.15 - 11.45 uisutamine   uisutamine
12.15 - 13.45 matemaatika arvestus (135) E. Timak
T 8.15 - 9.45 bioloogia (225) O. Maidre
10.15 - 11.45 inglise keele arvestus   inglise keel
12.15 - 13.45 kehaline kasvatus   A. Saarva/A. Poom
K 8.15 - 11.45 kirjanduse arvestus (102) T. Pluum
uisutamine (102) uisutamine
14.15 - 15.45 vabaained   vabaained
N 8.15 - 9.45 bioloogia arvestus (225) O. Maidre
R 8.15 - 11.45 uisutamine   uisutamine
12.15 - 13.45 prantsuse ja saksa keele arvestus (302/301) T. Niitvägi-Hellamaa/M. Matto
12.15 - 13.45 vene keele arvestus (302/301) L. Titova/O. Titova
14.15 - 15.45 vene keele arvestus   L. Titova/O. Titova