11b tunniplaan - TP_2020_1
  E T K N R
1.

valikaine

 

 

füüsika

M. Reemann

213

bioloogia

O. Maidre

225

inglise keel

M.Hildebrandt/E.Hunt/K.Ojaveer/S.Sagar

 

bioloogia

O. Maidre

225

2.

kehaline kasvatus

A. Saarva/A. Poom

228

bioloogia

O. Maidre

203

matemaatika

E. Timak

135

prantsuse / saksa / vene keel

K. Rohtsalu/M. Matto/L. Titova

 

füüsika

M. Reemann

217

3.

kirjandus

A. Salo

107

inglise keel

M.Hildebrandt/E.Hunt/K.Ojaveer/S.Sagar

 

inglise keel

M.Hildebrandt/E.Hunt/K.Ojaveer/S.Sagar

 

matemaatika praktikum

E. Timak

135

matemaatika praktikum

E. Timak

135

4.

prantsuse / saksa / vene keel

K. Rohtsalu/M. Matto/L. Titova

 

prantsuse / saksa / vene keel

K. Rohtsalu/M. Matto/L. Titova

 

füüsika

M. Reemann

213

kirjandus

A. Salo

107

kirjandus

A. Salo

107

5.

matemaatika

E. Timak

135

matemaatika

E. Timak

135

valikaine

 

 

valikaine