11b tunniplaan - III periood
  E T K N R
1.

valikaine

 

 

vene keel õp L. Titova/inglise keel õp E. Hunt

L. Titova/E. Hunt

 

inglise keel õp Ü. Roostoja/vene keel õp O. Titova

Ü. Roostoja/O. Titova

 

kehaline kasvatus

A. Saarva/A. Poom

228

inglise keel õp Ü. Roostoja/vene keel õp O. Titova

Ü. Roostoja/O. Titova

 

2.

vene keel õp L. Titova/inglise keel õp E. Hunt

L. Titova/E. Hunt

 

füüsika

M. Reemann

217

füüsika

M. Reemann

213

kirjandus

A. Salo

107

kirjandus

A. Salo

105

3.

matemaatika

Ü. Hüva

136

keemia

E. Paabo

217

vene keel õp L. Titova/inglise keel õp E. Hunt

L. Titova/E. Hunt

 

matem. praktikum/füüsika praktikum

Ü. Hüva/M. Reemann

136/212/136/212

keemia

E. Paabo

217

4.

keemia

E. Paabo

217

inglise keel õp Ü. Roostoja/vene keel õp O. Titova

Ü. Roostoja/O. Titova

 

matemaatika

Ü. Hüva

136

füüsika praktikum/matem. praktikum

M. Reemann/Ü. Hüva

212/136/212/136

füüsika

M. Reemann

227

5.

kirjandus

A. Salo

102

matemaatika

Ü. Hüva

136

valikaine

 

 

valikaine