11b tunniplaan - I perioodi TP
  E T K N R
1.

valikaine

 

 

keemia

E. Paabo

217

vene keel

L. Titova/O. Titova

 

füüsika

M. Reemann

213

metamaatika praktikum

Ü. Hüva

136

2.

informaatika/joonestamine

A. Mägi/R. Lepiste

206/202/206/202

kirjandus

A. Salo

107

matemaatika

Ü. Hüva

136

vene keel

L. Titova/O. Titova

 

füüsika

M. Reemann

202

3.

kehaline kasvatus

A. Saarva/A. Poom

228

matemaatika

Ü. Hüva

136

kirjandus

A. Salo

107

matemaatika praktikum

Ü. Hüva

136

keemia

E. Paabo

217

4.

matemaatika

Ü. Hüva

136

vane keel

L. Titova/O. Titova

 

informaatika/joonestamine

A. Mägi/R. Lepiste

206/202/206/202

informaatika/joonestamine

A. Mägi/R. Lepiste

206/202/206/202

kirjandus

A. Salo

107

5.

keemia

E. Paabo

217

füüsika

M. Reemann

213

valikaine

 

 

valikaine