11a tunniplaan - III periood
  E T K N R
1.

valikaine

 

 

kirjandus

T. Pluum

102

ajalugu

I. Pajur

139

ajalugu

I. Pajur

203

matemaatika

Ü. Hüva

136

2.

informaatika/joonestamine

A. Mägi/R. Lepiste

206/212/206/212

ajalugu

I. Pajur

203

kirjandus

T. Pluum

102

füüsika praktikum/matem. praktikum

M. Reemann/Ü. Hüva

212/136/212/136

kirjandus

T. Pluum

102

3.

inglise keel

inglise keel

 

füüsika

S. Oks

213

matem. praktikum/füüsika praktikum

Ü. Hüva/M. Reemann

136/212/136/212

inglise keel

inglise keel

 

kehaline kasvatus

A. Saarva/A. Poom

228

4.

matemaatika

Ü. Hüva

136

matemaatika

Ü. Hüva

136

informaatika/joonestamine

A. Mägi/R. Lepiste

206/202/206/202

informaatika/joonestamine

A. Mägi/R. Lepiste

206/202/206/202

füüsika

S. Oks

213

5.

füüsika

S. Oks

213

inglise keel

inglise keel

 

valikaine

 

 

valikaine