11a tunniplaan - 5p. arvestused
T 10.15 - 11.45 fuusika arvestus (107) S. Oks
K 8.15 - 11.45 kirjanduse arvestus (136) A. Salo
12.15 - 13.45 kehaline kasvatus   A. Saarva/A. Poom
N 10.15 - 11.45 fuusika praktikum II-3 (213) S. Oks II-3
12.15 - 13.45 matemaatika arvestus (105) E. Timak
14.15 - 15.45 fuusika praktikum I-4 (213) S. Oks I-4
R 8.15 - 9.45 fuusika praktikum II-4 (213) S. Oks II-4
10.15 - 11.45 bioloogia arvestus (221) O. Maidre
12.15 - 13.45 fuusika praktikum I-5 (213) S. Oks I-5
E 12.15 - 13.45 ajaloo arvestus (221) I. Pajur
14.15 - 15.45 fuusika praktikum II-5 (213) S. Oks II-5