10e tunniplaan - I perioodi TP
  E T K N R
1.

valikaine

 

 

keemia

J. Jõgela

203

eesti keel

T. Pluum

102

keemia

J. Jõgela

217

muusika

E. Paap

220

2.

prantsuse keel/saksa keel

T. Niitvägi-Hellamaa/M. Matto

227/227

eesti keel

T. Pluum

102

geograafia

Ü. Seevri

227

prantsuse keel/saksa keel

T. Niitvägi-Hellamaa/M. Matto

 

matemaatika

A. Külter

139

3.

matemaatika

A. Külter

139

matemaatika

A. Külter

139

vene keel/prantsuse keel

L. Titova/T. Niitvägi-Hellamaa

 

vene keel/prantsuse keel

L. Titova/T. Niitvägi-Hellamaa

 

keemia

J. Jõgela

227

4.

geograafia

Ü. Seevri

227

prantsuse keel/saksa keel

T. Niitvägi-Hellamaa/M. Matto

 

kehaline kasvatus

A. Saarva/A. Poom

228

geograafia

Ü. Seevri

227

eesti keel

T. Pluum

102

5.

muusika

E. Paap

220

vene keel/prantsuse keel

L. Titova/T. Niitvägi-Hellamaa

 

valikaine

 

 

valikaine