10e tunniplaan - I perioodi TP
E 8.00 - 9.15 valikaine    
9.20 - 10.35 prantsuse keel (227) T. Niitvägi-Hellamaa
saksa keel (227) M. Matto
11.05 - 12.20 matemaatika (139) A. Külter
12.50 - 14.05 geograafia (227) Ü. Seevri
14.35 - 15.50 muusika (220) E. Paap
T 8.05 - 9.20 keemia (203) J. Jõgela
9.30 - 10.45 eesti keel (102) T. Pluum
11.15 - 12.30 matemaatika (139) A. Külter
13.00 - 14.15 prantsuse keel   T. Niitvägi-Hellamaa
saksa keel   M. Matto
14.25 - 15.40 vene keel   L. Titova
prantsuse keel   T. Niitvägi-Hellamaa
K 8.05 - 9.20 eesti keel (102) T. Pluum
9.30 - 10.45 geograafia (227) Ü. Seevri
11.15 - 12.30 vene keel   L. Titova
prantsuse keel   T. Niitvägi-Hellamaa
13.00 - 14.15 kehaline kasvatus (228) A. Saarva/A. Poom
14.25 - 15.40 valikaine    
N 8.05 - 9.20 keemia (217) J. Jõgela
9.30 - 10.45 prantsuse keel   T. Niitvägi-Hellamaa
saksa keel   M. Matto
11.15 - 12.30 vene keel   L. Titova
prantsuse keel   T. Niitvägi-Hellamaa
13.00 - 14.15 geograafia (227) Ü. Seevri
14.25 - 15.40 valikaine    
R 8.05 - 9.20 muusika (220) E. Paap
9.30 - 10.45 matemaatika (139) A. Külter
11.15 - 12.30 keemia (227) J. Jõgela
13.00 - 14.15 eesti keel (102) T. Pluum