10d tunniplaan - TP_2020_1
E 8.00 - 9.15 valikaine    
9.20 - 10.35 geograafia (227) Ü. Seevri
11.15 - 12.30 prantsuse keel   K. Rohtsalu
saksa keel   M. Matto
13.10 - 14.25 usundiõpetus (203) T. Jürgenstein
14.55 - 16.10 matemaatika (202) K. Orav-Puurand
T 8.05 - 9.20 matemaatika (202) K. Orav-Puurand
9.30 - 10.45 kehaline kasvatus (228) A. Saarva/A. Poom
11.25 - 12.40 eesti keel (105) K. Soodla
13.20 - 14.35 keemia (217) J. Jõgela
14.40 - 15.55 prantsuse keel   K. Rohtsalu
saksa keel   M. Matto
K 8.05 - 9.20 usundiõpetus (203) T. Jürgenstein
9.30 - 10.45 keemia (213) J. Jõgela
11.25 - 12.40 eesti keel (105) K. Soodla
13.20 - 14.35 inimeseõpetus (221) U. Saar
14.40 - 15.55 valikaine    
N 8.05 - 9.20 matemaatika (136) K. Orav-Puurand
9.30 - 10.45 usundiõpetus (203) T. Jürgenstein
11.25 - 12.40 prantsuse keel   K. Rohtsalu
saksa keel   M. Matto
13.20 - 14.35 geograafia (227) Ü. Seevri
14.40 - 15.55 valikaine    
R 8.05 - 9.20 keemia (217) J. Jõgela
9.30 - 10.45 inimeseõpetus (221) U. Saar
11.25 - 12.40 geograafia (227) Ü. Seevri
13.20 - 14.35 eesti keel (105) K. Soodla