10c tunniplaan - III periood
  E T K N R
1.

valikaine

 

 

bioloogia

O. Maidre

227

bioloogia

O. Maidre

225

bioloogia

O. Maidre

227

keemia

E. Paabo

217

2.

kirjandus

K. Soodla

105

inglise keel õp E. Hunt/vene keel õp L. Titova

E. Hunt/L. Titova

 

inglise keel õp S. Sagar/prantsuse/saksa/vene keel

S. Sagar/prantsuse/saksa/vene keel

 

kehaline kasvatus

A. Saarva/A. Poom

228

inglise keel õp S. Sagar/prantsuse/saksa/vene keel

S. Sagar/prantsuse/saksa/vene keel

 

3.

matemaatika

A. Külter

139

kirjandus

K. Soodla

105

muusika

E. Paap

220

kirjandus

K. Soodla

105

inglise keel õp E. Hunt/vene keel õp L. Titova

E. Hunt/L. Titova

 

4.

inglise keel õp S. Sagar/prantsuse/saksa/vene keel

S. Sagar/prantsuse/saksa/vene keel

 

keemia

E. Paabo

217

inglise keel õp E. Hunt/vene keel õp L. Titova

E. Hunt/L. Titova

 

matemaatika

A. Külter

139

muusika

E. Paap

220

5.

keemia

E. Paabo

217

matemaatika

A. Külter

139

valikaine

 

 

valikaine