10c tunniplaan - II periood
  E T K N R
1.

valikaine

 

 

bioloogia

O. Maidre

227

bioloogia

O. Maidre

217

bioloogia

O. Maidre

225

geograafia

Ü. Seevri

227

2.

matemaatika

A. Külter

139

keemia

E. Paabo

217

inglise keel õp E. Hunt/informaatika

E. Hunt/A. Mägi

203/206/203/206

geograafia

Ü. Seevri

227

keemia

E. Paabo

217

3.

geograafia

Ü. Seevri

227

ajalugu

I. Pajur

203

keemia

E. Paabo

217

ajalugu

I. Pajur

220

kehaline kasvatus

A. Saarva/A. Poom

228

4.

inglise keel õp E. Hunt/informaatika

E. Hunt/A. Mägi

227/206/227/206

inglise keel õp E. Hunt/informaatika

E. Hunt/A. Mägi

302/206/302/206

inimeseõpetus

U. Saar

221

matemaatika

A. Külter

139

matemaatika

A. Külter

139

5.

ajalugu

I. Pajur

102

inimeseõpetus

U. Saar

221

valikaine

 

 

valikaine