10c tunniplaan - I perioodi TP
  E T K N R
1.

valikaine

 

 

ajalugu

I. Pajur

141

eesti keel

K. Soodla

105

geograafia

Ü. Seevri

227

bioloogia

S. Kaarna

225

2.

matemaatika

A. Külter

139

inimeseõpetus

U. Saar

221

bioloogia

S. Kaarna

225

matemaatika

A. Külter

139

eesti keel

K. Soodla

105

3.

geograafia

Ü. Seevri

227

eesti keel

K. Soodla

105

geograafia

Ü. Seevri

227

ajalugu

I. Pajur

141

inimeseõpetus

U. Saar

221

4.

inglise keel

E. Hunt/S. Sagar

 

matemaatika

A. Külter

139

inglise keel

E. Hunt/S. Sagar

 

inglise keel

E. Hunt/S. Sagar

 

kehaline kasvatus

A. Saarva/A. Poom

228

5.

ajalugu

I. Pajur

141

bioloogia

S. Kaarna

225

valikaine

 

 

valikaine