10c tunniplaan - Arvestused I per.
E 12.15 - 13.45 ajalugu (141) I. Pajur
14.15 - 15.45 eesti keele arvestus (105) K. Soodla
T 8.15 - 11.45 uisutamine   uisutamine
12.15 - 13.45 inglise keel (308/312) E. Hunt/S. Sagar
14.15 - 15.45 matemaatika (139) A. Külter
K 10.15 - 11.45 geograafia arvestus (225) Ü. Seevri
12.15 - 13.45 bioloogia (225) S. Kaarna
14.15 - 15.45 vabaained   vabaained
N 8.15 - 11.45 ajaloo arvestus (139) I. Pajur
uisutamine (139) uisutamine
R 8.15 - 11.45 uisutamine   uisutamine
12.15 - 13.45 matemaatika arvestus (221) A. Külter
14.15 - 15.45 kehaline kasvatus   A. Saarva/A. Poom