10b tunniplaan - 1p. tunniplaan 21/22õa
  E T K N R
1.

 

 

 

matemaatika

U. Huva

136

fuusika

M. Reemann

213

eesti keel

A. Salo

107

eesti keel

A. Salo

107

2.

keemia

E. Paabo

217

kunstiajalugu

P. Beier

203

keemia

E. Paabo

217

kunstiajalugu

P. Beier

227

matemaatika

U. Huva

136

3.

fuusika

M. Reemann

213

eesti keel

A. Salo

107

matemaatika

U. Huva

136

inimeseopetus

U. Saar

221

fuusika

M. Reemann

213

4.

matemaatika

U. Huva

136

inimeseopetus

U. Saar

221

kunstiajalugu

P. Beier

144

matemaatika

U. Huva

136

inimeseopetus

U. Saar

220

5.

kehaline kasvatus

A. Saarva | A. Poom

228

keemia

E. Paabo

217

ainetund

ainetund

 

valikaine

 

 

valikaine