10b tunniplaan - III periood
  E T K N R
1.

valikaine

 

 

matem. praktikum/füüsika praktikum

E. Timak/M. Reemann

135/212/135/212

füüsika

M. Reemann

213

füüsika

M. Reemann

217

kunstiajalugu

M. Jõgiste

141

2.

kehaline kasvatus

A. Saarva/A. Poom

228

kirjandus

K. Lepajõe

107

prantsuse/saksa/vene keel

prantsuse/saksa/vene keel

 

inglise keel

inglise keel

 

prantsuse/saksa/vene keel

prantsuse/saksa/vene keel

 

3.

kirjandus

K. Lepajõe

102

füüsika praktikum/matem. praktikum

M. Reemann/E. Timak

212/135/212/135

matemaatika

E. Timak

135

matemaatika

E. Timak

135

füüsika

M. Reemann

227

4.

prantsuse/saksa/vene keel

prantsuse/saksa/vene keel

 

inglise keel

inglise keel

 

kunstiajalugu

M. Jõgiste

139

kirjandus

K. Lepajõe

107

inglise keel

inglise keel

 

5.

matemaatika

E. Timak

135

kunstiajalugu

M. Jõgiste

141

valikaine

 

 

valikaine